Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Ủy ban Thường vụ Quốc hội
570/NQ-UBTVQH13 Nghị quyết 570/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 27 tháng 3 năm 2013 về việc tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2013
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 27-3-2013
Nghị quyết Download
06/2013/UBTVQH13 Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 của Úy ban thương vụ Quốc hội ban hành ngày 18 tháng 3 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ngoại hối.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 18-3-2013
Pháp lệnh, sắc lệnh Download
06/2013/UBTVQH13 Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành ngày 18 tháng3 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 18-3-2013
Pháp lệnh, sắc lệnh Download
561/2013/UBTVQH13 Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành ngày 16 tháng 1 năm 2013 về hướng dẫn thi hành một số điều của nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 16-1-2013
Nghị quyết Download
539/NQ-UBTVQH13 Nghị quyết số 539/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thương vụ Quốc hội ban hành ngày 30 tháng 10 năm 2012 về việc kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 30-10-2012
Nghị quyết Download
535/NQ–UBTVQH13 Nghị quyết số 535/NQ–UBTVQH13 của Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 10 năm 2012 về kết quả giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 12-10-2012
Nghị quyết Download
04/2012/UBTVQH13 Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 16-6-2012
Pháp lệnh, sắc lệnh Download
494/NQ-UBTVQH13 Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành ngày 18 tháng 5 năm 2012 về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 18-5-2012
Nghị quyết Download
03/2012/UBTVQH13 Pháp lệnh số 03/2012/UBTVQH13 của Úy ban thường vụ Quốc hội ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2012 về pháp điền hệ thống qui phạm pháp luật.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 16-4-2012
Pháp lệnh, sắc lệnh Download
475/NQ-UBTVQH13 Nghị quyết số 475/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành ngày 4 tháng 4 năm 2012 về việc tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 4-4-2012
Nghị quyết Download
474/NQ-UBTVQH13 Nghị quyết số 474/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành ngày 4 tháng 4 năm 2012 về việc tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 4-4-2012
Nghị quyết Download
02/2012/UBTVQH13 Pháp lệnh số 02/2012/UBTVQH13 của Úy ban thường vụ Quốc hội ban hành ngày 28 tháng 3 năm 2012 về chi phí giám đinh, định gía; chi phí cho người làm chứng; người phiên dịch trong tố tụng.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 28-3-2012
Pháp lệnh, sắc lệnh Download
01/2012/UBTVQH13 Pháp lênh số 01/2012/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 22 tháng 3 năm 2012 về việc hợp nhất văn bản qui phạm pháp luật.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 22-3-2012
Pháp lệnh, sắc lệnh Download
927/2010/UBTVQH12 Nghị quyết 927/2010/UBTVQH12 ngày 19/04/2010 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm 2020
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 19-4-2010
Nghị quyết Download
928/2010/UBTVQH12 Nghị quyết 928/2010/UBTVQH12 ngày 19/04/2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 19-4-2010
Nghị quyết Download
Tìm thấy: 15 bản ghi | Tổng số: 1 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com