Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Uỷ ban chứng khoán nhà nước
1 2
306/QĐ-UBCK Quyết định 306/QĐ-UBCK ngày 18/05/2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 27/2010/TT-BTC ngày 26/2/2010 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
Uỷ ban chứng khoán nhà nước  ban hành ngày 18-5-2010
Quyết định Download
1748/UBCK-QLKD Công văn 1748/UBCK-QLKD ngày 24/08/2009 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán
Uỷ ban chứng khoán nhà nước  ban hành ngày 24-8-2009
Công văn Download
531/QĐ-UBCK Quyết định 531/QĐ-UBCK ngày 21/08/2009 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy định hướng dẫn về giám sát giao dịch chứng khoán
Uỷ ban chứng khoán nhà nước  ban hành ngày 21-8-2009
Quyết định Download
510/QĐ-UBCK Quyết định 510/QĐ-UBCK ngày 11/08/2009 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 134/2009/TT-BTC ngày 01/07/2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Uỷ ban chứng khoán nhà nước  ban hành ngày 11-8-2009
Quyết định Download
919/UBCK-QLPH Công văn 919/UBCK-QLPH ngày 20/05/2009 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung
Uỷ ban chứng khoán nhà nước  ban hành ngày 20-5-2009
Công văn Download
819/UBCK-QLKD Công văn 819/UBCK-QLKD ngày 13/05/2009 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc yêu cầu báo cáo giao dịch kỳ hạn chứng khoán của các công ty chứng khoán
Uỷ ban chứng khoán nhà nước  ban hành ngày 13-5-2009
Công văn Download
253/QĐ-UBCK Quyết định 253/QĐ-UBCK ngày 24/04/2009 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy định về niêm yết và giao dịch Trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Uỷ ban chứng khoán nhà nước  ban hành ngày 24-4-2009
Quyết định Download
582/UBCK-TT Công văn 582/UBCK-TT ngày 14/04/2009 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc công bố thông tin của cổ đông nội bộ khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty niêm yết
Uỷ ban chứng khoán nhà nước  ban hành ngày 14-4-2009
Công văn Download
564/UBCK-PTTT Công văn 564/UBCK-PTTT ngày 13/04/2009 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc mở tài khoản USD giao dịch trái phiếu Chính phủ ngoại tệ
Uỷ ban chứng khoán nhà nước  ban hành ngày 13-4-2009
Công văn Download
246/UBCK-QLPH Công văn 246/UBCK-QLPH ngày 24/02/2009 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tăng cường sự minh bạch của các công ty niêm yết
Uỷ ban chứng khoán nhà nước  ban hành ngày 24-2-2009
Công văn Download
220/UBCK-QLPH Công văn 220/UBCK-QLPH ngày 19/02/2009 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc công bố thông tin của công ty đại chúng
Uỷ ban chứng khoán nhà nước  ban hành ngày 19-2-2009
Công văn Download
163/UBCK-PTTT Công văn 163/UBCK-PTTT ngày 10/02/2009 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử lý các trường hợp không đủ điều kiện niêm yết theo quy định tại Nghị định 14/2007/NĐ-Chính phủ
Uỷ ban chứng khoán nhà nước  ban hành ngày 10-2-2009
Công văn Download
2296/UBCK-PTTT Công văn 2296/UBCK-PTTT ngày 21/11/2008 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Uỷ ban chứng khoán nhà nước  ban hành ngày 21-11-2008
Công văn Download
491/QĐ-UBCK Quyết định số 491/QĐ-UBCK ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán
Uỷ ban chứng khoán nhà nước  ban hành ngày 1-11-2005
Quyết định Download
37/QĐ-UBCK Quyết định số 37/QĐ-UBCK ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Uỷ ban Chứng Khoán Nhà nước về ban hành Chương trình hành động của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để phát triển thị trường chứng khoán năm 2005
Uỷ ban chứng khoán nhà nước  ban hành ngày 21-2-2005
Quyết định Download
01/QĐ-UBCK Quyết định số 01/QĐ-UBCK ngày 04 tháng 01 năm 2005 của Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước về ban hành Quy trình bán đấu giá cổ phần tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán
Uỷ ban chứng khoán nhà nước  ban hành ngày 4-1-2005
Quyết định Download
thông tư Số 02/2001/TT-UBCK ngày 28 tháng 09 năm 2001 của uỷ ban chứng khoán nhà nước về Hướng dẫn nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11/07/1998 về phát hành cổ phiếu và trái phiếu ra công chúng
Uỷ ban chứng khoán nhà nước  ban hành ngày 28-9-2001
Download
thông tư Số 02/2001/TT-UBCK ngày 28 tháng 09 năm 2001 của uỷ ban chứng khoán nhà nước về Hướng dẫn nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11/07/1998 về phát hành cổ phiếu và trái phiếu ra công chúng
Uỷ ban chứng khoán nhà nước  ban hành ngày 28-9-2001
Download
02/2001/TT-UBCK thông tư Số 02/2001/TT-UBCK ngày 28 tháng 09 năm 2001 của uỷ ban chứng khoán nhà nước về Hướng dẫn nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11/07/1998 về phát hành cổ phiếu và trái phiếu ra công chúng
Uỷ ban chứng khoán nhà nước  ban hành ngày 28-9-2001
Thông tư, thông tư liên tịch Download
01/2001/TT-UBCK Thông tư Số 01/2001/TT-UBCK ngày 15 tháng 02 năm 2001 của ủy ban chứng khoán nhà nước về dẫn thực hiện Nghị định số 22/2000/NĐ-CP ngày 10/7/2000 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
Uỷ ban chứng khoán nhà nước  ban hành ngày 15-2-2001
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1 2
Tìm thấy: 37 bản ghi | Tổng số: 2 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com