Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Tổng cục Địa chính
1 2
1244/TCĐC-ĐKTK công văn Số 1244/TCĐC-ĐKTK ngày 20 tháng 9 năm 2002 của Tổng cục Địa chính về thực hiện Quyết định 273/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Tổng cục Địa chính  ban hành ngày 20-9-2002
Công văn Download
1052/TCĐC công văn Số 1052/TCĐC ngày 23 tháng 08 năm 2002 của Tổng cục địa chính về Thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 12/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ
Tổng cục Địa chính  ban hành ngày 23-8-2002
Công văn Download
959/TB-TCĐC Thông báo Số 959/TB-TCĐC ngày 02 tháng 08 năm 2002 của Tổng cục địa chính về Tình hình triển khai thực hiện kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai Theo Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 12/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ
Tổng cục Địa chính  ban hành ngày 2-8-2002
Khác Download
558/TCĐC-ĐKTK công văn Số 558/TCĐC-ĐKTK ngày 15 tháng 05 năm 2002 của Tổng cục địa chính về Kiểm tra theo Quyết định số 273/QĐ-TTg
Tổng cục Địa chính  ban hành ngày 15-5-2002
Công văn Download
01/2002/TTLTTANDTC-VKSNDTC-TCĐC Thông tư số 01/2002/TTLTTANDTC-VKSNDTC-TCĐC ngày 03 tháng 01 năm 2002 của Liên tịch Toà án Nhân dân Tối cao - Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao - Tổng cục Địa chính về Hướng dẫn về thẩm quyền của Toà án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp liên qu
Tổng cục Địa chính , Loại khác  ban hành ngày 3-1-2002
Thông tư, thông tư liên tịch Download
2074/2001/TT-TCĐC Thông tư Số 2074/2001/TT-TCĐC ngày 14 tháng 12 năm 2001 của Tổng cục địa chính về Hướng dẫn trình tự lập, xét duyệt hồ sơ xin giao đất, thuê đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước
Tổng cục Địa chính  ban hành ngày 14-12-2001
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1990/2001/TT-TCĐC Thông tư số 1990/2001/TT-TCĐC ngày 30 tháng 11 năm 2001 của Tổng cục Địa chính về Hướng dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tổng cục Địa chính  ban hành ngày 30-11-2001
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1883/2001/TT-TCĐC thông tư số 1883/2001/TT-TCĐC ngày 12 tháng 11 năm 2001 của tổng cục địa chính về hướng dẫn mẫu các hợp đồng để thực hiện các quyền của người sử dụng đất
Tổng cục Địa chính  ban hành ngày 12-11-2001
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1842/2001/TT-TCĐC THÔNG TƯ Số 1842/2001/TT-TCĐC ngày 01 tháng 11 năm 2001 của tổng cục địa chính về Hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/200l/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai
Tổng cục Địa chính  ban hành ngày 1-11-2001
Thông tư, thông tư liên tịch Download
387/2001/QĐ-TCĐC quyết định Số 387/2001/QĐ-TCĐC ngày 29 tháng 10 năm 2001 của tổng cục địa chính Về việc ban hành mẫu ghi chú điểm toạ độ cấp cho người sử dụng và mẫu phiếu cung cấp toạ độ Nhà nước
Tổng cục Địa chính  ban hành ngày 29-10-2001
Quyết định Download
772/2001/TTLT-TCĐC-NHNN Thông tư Số 772/2001/TTLT-TCĐC-NHNN ngày 21 tháng 05 năm 2001 của liên tịch Tổng cục địa chính Ngân hàng Nhà nước về Hướng dẫn thủ tục thế chấp giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tổ chức tín
Ngân hàng Nhà nước , Tổng cục Địa chính  ban hành ngày 21-5-2001
Thông tư, thông tư liên tịch Download
03/2001/TTLT/NHNN - BTP-BCA-TCĐC Thông tư liên tịch số 03/2001/TTLT/NHNN - BTP-BCA-TCĐC ngày 23 tháng 04 năm 2001 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Bộ Tư pháp - Bộ Công an Bộ Tài chính - Tổng cục Địa chính về Hướng dẫn việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ cho các tổ chức tín d
Bộ tư pháp , Bộ Công An , Ngân hàng Nhà nước , Tổng cục Địa chính  ban hành ngày 23-4-2001
Thông tư, thông tư liên tịch Download
12/2000/TTLT-NHNN-BTP-BTC-TCĐC Thông tư liên tịch số 12/2000/TTLT-NHNN-BTP-BTC-TCĐC ngày 22 tháng 11 năm 2000  của Ngân hàng Nhà nước - Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính - Tổng cục Địa chính về hướng dẫn thực hiện một số giải pháp về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng theo quy định tại 
Bộ tư pháp , Bộ Tài chính , Ngân hàng Nhà nước , Tổng cục Địa chính  ban hành ngày 22-11-2000
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1646/2000/TTLT-TCĐC-TGCP Thông tư Số 1646/2000/TTLT-TCĐC-TGCP ngày 30 tháng 10 năm 2000 của liên tịch Tổng cục Địa chính - Ban Tôn giáo của Chính phủ về Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích cơ sở tôn giáo đang sử dụng
Ban Tôn giáo , Tổng cục Địa chính  ban hành ngày 30-10-2000
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1248/2000/TT-TCĐC Thông tư Số 1248/2000/TT-TCĐC ngày 21 tháng 08 năm 2000 của Tổng cục địa chính về Sửa đổi, bổ sung điểm 6 Mục I Thông tư số 1417/1999/TT-TCĐC ngày 18 tháng 9 năm 1999 của Tổng cục Địa chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm
Tổng cục Địa chính  ban hành ngày 21-8-2000
Thông tư, thông tư liên tịch Download
62/2000/TTLT-BNN-TCĐC Thông tư Số 62/2000/TTLT-BNN-TCĐC ngày 06 tháng 06 năm 2000 của liên tịch Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Tổng cục Địa chính về Hướng dẫn việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn , Tổng cục Địa chính  ban hành ngày 6-6-2000
Thông tư, thông tư liên tịch Download
151/2000/QĐ-TCĐC Quyết định Số 151/2000/QĐ-TCĐC ngày 19 tháng 04 năm 2000 của Tổng cục địa chính về Công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực
Tổng cục Địa chính  ban hành ngày 19-4-2000
Quyết định Download
09/1999/TTLT-BXD-TCĐC Thông tư liên tịch Số 09/1999/TTLT-BXD-TCĐC ngày 10 tháng 12 năm 1999 của liên tịch Bộ Xây dựng-Tổng cục địa chính về Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng
Bộ Xây dựng , Tổng cục Địa chính  ban hành ngày 10-12-1999
Thông tư, thông tư liên tịch Download
134/1999/TTLT-BTC-TCĐC Thông tư Số 134/1999/TTLT-BTC-TCĐC ngày 13 tháng 11 năm 1999 của liên tịch Bộ tài chính-tổng cục địa chính về Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí Tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến năm 2000
Bộ Tài chính , Tổng cục Địa chính  ban hành ngày 18-11-1999
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1442/1999/TTLT-TCĐC-BTC Thông tư số 1442/1999/TTLT-TCĐC-BTC ngày 21 tháng 09 năm 1999 của Tổng cục Địa chính - Bộ Tài chính về Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Chỉ thị số 18/1999/CT-TTg ngày 01/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ
Bộ Tài chính , Tổng cục Địa chính  ban hành ngày 21-9-1999
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1 2
Tìm thấy: 23 bản ghi | Tổng số: 2 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com