Một doanh nghiệp Úc cần tìm doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng điện tử dưới đây:

- Test equipment

- RF equipment

- Inverters

- Regulators

- Multimeters

- Probes

- Tools

- Arduino products

- Variacs

- Transformers

- Raspberry Pi

- Battery Testers

- Cameras

- Micrometres

- Oscilloscopes

- Labelling Machines

- UPS Towers

- Batteries Alkaline

- Batteries Rechargeable

- Stopwatches

- 3D Printer Kits

- Etc.

Doanh nghiệp quan tâm xin liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Úc.

Địa chỉ: 9 Poate Rd, Centennial Park, NSW 2021, Australia

Điện thoại: +61 2 9356 4869

Fax: +61 29361 5898

Website: http://vietnamtradeoffice.net/

Email: au@moit.gov.vn/vntrade@bigpond.net.au

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công thương