IP 55 CLASSE F IEC 34-1 IE2 TYPE63 AU 355

Vận tốc : 3000,1500,900 và 750 vòng phút ;

 Điện thế 230 V-400V-690V 3 pha 50HZ .

Doanh nghiệp Việt Nam nào có khả năng cung cấp mặt hàng trên thì liên hệ với Thươngng vụ Việt Nam tại Ma rốc theo địa chỉ : Email: ma@moit.gov.vn hoặc liên hệ trự tiếp với người mua (ông Khadija) theo địa chỉ : sareleb@menara.ma

Nguồn: vietnamexport.vn