Thông tin liên lạc như sau (có thể liên lạc bằng tiếng Anh)

Ms.Snow Guo

Earnings Limited (香港永熹洋行) Shenzhen Office

China 698 Ltd  (香港万晋利有限公司) Shenzhen Office

Add:深圳市罗湖区嘉宾路4028号太平洋商贸大厦A座11A2室

Tel:86 755 2219 6338 分机220

Fax:86 755 2219 6216

E-mail:snow@earnings-china.com

Tiêu chuẩn yêu cầu xin xem file đính kèm.

Nguồn: VietnamExport.com