Công ty Nga chuyên sản xuất axit béo để sản xuất Xà phòng và các phụ phẩm khác đang tìm mua mỡ động vật đã xử lý kỹ thuật, dầu thực vật có gia tăng nồng độ chua (tính axit).
Khối lượng: Trung bình 1000 -1500 tấn/tháng.
Liên hệ: Công ty Akhtarskoe, tỉnh Krasnadar.
Tel: +7 (928) 240-51-81; ông: Mikhail Ivko; email: ahtarskoe@mail.ru.
Nguồn: vietnamexport.com