Công ty TNHH Nhà xuất bản "Prof-Press" của LB Nga chuyên sản xuất ba lô, cặp học sinh, ba lô cho trẻ em, túi đựng giày, hộp, cặp đựng tài liệu,... Công ty mong muốn nhập khẩu phụ liệu từ Việt Nam như: ruy băng, khóa kéo, phéc-mơ-tuya,… để sản xuất các sản phẩm nói trên.
Công ty TNHH Nhà xuất bản "Prof-Press" sẵn sàng tiếp nhận mẫu hàng để kiểm tra hoặc xem xét khả năng trực tiếp sang thăm nhà máy/hoặc thăm gian hàng triển lãm sản phẩm tại Việt Nam.
Thông tin liên lạc của Công ty TNHH Nhà xuất bản "Prof-Press":
The Publishing House "Prof-Press", Ltd.
Legal address: Russia, 344010, Rostov-on-Don city,
Grecheskogo Goroda Volos str., 6, of. 314.
Actual address: Russia, Rostov Region, 346720, Aksay city,
Sholohova str., 1 ''B''.
Tel.: +7 863 210 11 67 (195 internal)
Fax: +7 863 210 11 67 (140 internal)
Đầu mối liên lạc: Ms. Irina Melnikova
Mobile phone: +79185124356
Nguồn: vietnamexport.com