Doanh nghiệp Việt Nam cần xuất khẩu sản phẩm trên có thể chào bán với đối tác theo phương thức sau:

Ms. Jessica Major BSc MCom 許靜宜

Công ty hữu hạn cổ phần khoa học sinh vật Kinh Quan (京冠生物科技股份有限公司)

Địa chỉ: Số 3, đường Kiện Bang, khu công nghiệp Nội Bộ, xã Nội Bộ, 91252, huyện Bình Đông (屏東縣91252內埔鄉內埔工業區建邦路3號)

Email: jessica@kgbio.com.tw

Website: http://www.kgbio.com.tw

Điện thoại:: +886-8-778-8899                                                         

Nguồn: vietnamexport.com