Thông tin liên hệ:

Người liên hệ: Annie Lin 林音利

Tên Công ty: Công ty hữu hạn cổ phần công nghiệp thực phẩm Chen Hsiang (Chen Hsiang Foods Industrial Co.,Ltd)

Địa chỉ: No.1-3, Chu Tsun Li, Poh-Tzu City, Chia-I Hsien, Taiwan.

Điện thoại: +886 5 369 2211 ext. 279

Fax: +886 5 369 2692

Di động: +886 916837714

Website: http://www.chenhsiang.com

Skype: annie31520

Nguồn: vietnamexport.com