Fonderie Belli (www.fonderiebelli.it) là một công ty đặt tại Viterbo, Italia. Công ty được thành lập vào năm 1967, sản xuất kinh doanh trong ngành công nghiệp cơ khí.  Sản phẩm của Fonderie Belli được sử dụng trong các hệ thống thoát nước, cảng biển, cáp quang, mạng lưới điện thoại...

Hiện công ty đang có nhu cầu mở nhà máy sản xuất tại Việt Nam, tìm kiếm đối tác để hợp tác kinh doanh.

Doanh nghiệp quan tâm, vui lòng liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Italia:

Điện thoại: (+39) 6841 3913

Email: it@moit.gov.vn                                        

Nguồn: vietnamexport.com