Tiêu chí:

- Nhà máy trên 60 công nhân, có kỹ năng sản xuất tốt, kỹ năng giao tiếp tốt.

- Đơn hàng: từ 5000 đến 100.000 chiếc mỗi sản phẩm.

Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu đề nghị liên hệ:

Ms. Amy Chan

LF Beauty

A Li & Fung Company

Tel: (852) 3926 7227- HK Direct Line

Email: AmyChan@lfbeauty.com                                                       

Nguồn: vietnamexport.com