Công ty Mỹ tìm đối tác kinh doanh

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Việt Nam tại New York (Vietrade New York) xin trân trọng thông báo công ty Mỹ cần tìm đối tác kinh doanh là các doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp sản xuất quần áo thể thao dành cho phụ nữ.

15:50 | 13/09/2016

Công ty Mỹ tìm đối tác kinh doanh

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Việt Nam tại New York (Vietrade New York) xin trân trọng thông báo công ty Mỹ cần tìm đối tác kinh doanh là các doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp sản xuất quần áo thể thao dành cho phụ nữ.


11:02 | 13/09/2016

Xe

Công nghệ

Hàng tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác