Xăng dầu của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang các nước châu Á, trong đó Campuchia là thị trường chủ lực, chiếm 34,2% tổng lượng xăng dầu xuât khẩu với 112,8 nghìn tấn, trị giá 61,8 triệu USD, giảm 19,16% về lượng, nhưng tăng 17,8% về kim ngạch so cùng kỳ. Đứng thứ hai là thị trường Trung Quốc, với 54,2 nghìn tấn, trị giá 30,1 triệu USD, giảm 8,43% về lượng nhưng tăng 11,25% kim ngạch.
Đặc biệt, hai tháng đầu năm nay lượng xăng dầu xuất khẩu sang Hàn Quốc và Nga tăng mạnh, tăng lần lượt 152,94% và 124,65% tương ứng với 7,5 nghìn tấn và 7 nghìn tấn. Ngược lại, xuất khẩu sang Malaysia giảm mạnh, giảm 99,64% về lượng và giảm 99,33% kim ngạch, với 99 tấn, 55 nghìn USD.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu

xăng dầu 2 tháng 2017

Thị trường

2 tháng năm 2017

So sánh cùng kỳ năm 2016 (%)

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng

329.267

167.619.299

-8,80

34,8

Campuchia

112.897

61.867.926

-19,16

17,82

Trung Quốc

54.295

30.143.810

-8,43

11,25

Singapore

31.301

10.568.933

4,65

130,07

Hàn Quốc

7.525

4.710.511

152,94

193,54

Nga

7.009

4.406.045

124,65

133,49

Thái Lan

1.734

278.298

-93,70

-96,14

Malaysia

99

55.006

-99,64

-99,33