Điện thoại các loại và linh kiện: 4,68 tỷ USD
Tổng cục Hải quan cho biết riêng trong tháng 2/2017 nhóm hàng này xuất khẩu đạt 1,19 tỷ USD. Tính lũy kế trong hai tháng đầu năm xuất khẩu điện thoại của Việt Nam đạt 4,68 tỷ USD và xấp xỉ bằng kim ngạch xuất khẩu cùng kỳ năm ngoái (hai tháng đầu năm 2016 đạt 4,7 tỷ USD).
Đây cũng là nhóm hàng liên tục giữ vị trí số trong top các mặt hàng chủ lực của Việt Nam. Mặt hàng này cũng đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam nhiều nhất.
Dệt may: 3,53 tỷ USD
Trong tháng 2/2017 nhóm hàng dệt may xuất khẩu đạt 842 triệu USD. Cộng dồn hai tháng, mặt hàng này có kim ngạch xuất khẩu đạt 3,53 tỷ USD, trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực thứ hai của Việt Nam. So với cùng kỳ năm ngoái, hàng dệt may xuất khẩu tăng trưởng mạnh, tăng 10,8%, tương ứng tăng 275 triệu USD. Dệt may cũng là một trong 3 nhóm hàng có mức tăng trưởng xuất khẩu mạnh trong hai tháng đầu năm nay.
Máy vi tính: 3,31 tỷ USD
Nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện xuất khẩu đem về 3,31 tỷ USD trong hai tháng đầu năm 2017. Riêng trong tháng hai, kim ngạch xuất khẩu của nhóm này đạt 875 triệu USD. Đây là nhóm có tăng trưởng xuất khẩu cao nhất so với cùng kỳ hai tháng đầu năm 2016.
Cụ thể, nhóm hàng máy vi tính xuất khẩu nhiều hơn 1 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái với mức tăng 43,9%, đứa nhóm này trở thành hàng xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhất trong hai tháng đầu năm.
Giày dép: 2 tỷ USD
Giày dép các loại có kim ngạch xuất khẩu trong hai tháng đầu năm đạt 2 tỷ USD, cao hơn 200 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 2/2017, nhóm hàng này xuất khẩu đạt 477 triệu USD. Giày dép cũng là mặt hàng xuất khẩu có tăng trưởng, mức tăng đạt gần 7%.
Máy móc thiết bị: 1,79 tỷ USD
Nhóm hàng máy móc thiết bị đem về cho Việt Nam 1,79 tỷ USD trong hai tháng vừa qua. So với cùng kỳ năm 2016, nhóm hàng này xuất khẩu tăng 39,8%, tương ứng mức tăng 509 triệu USD. Máy móc thiết bị nằm trong top 3 mặt hàng có tăng trưởng xuất khẩu mạnh nhất của hai tháng đầu năm.
Phương tiện vận tải: 1 tỷ USD
Trong hai tháng đầu năm 2017, nhóm mặt hàng phương tiện vận tải và phụ tùng có kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, nhóm hàng này xuất khẩu tăng hơn 132 triệu USD, tương ứng mức tăng 17,8%. Nhóm hàng này đứng thứ 6 trong 10 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.
Gỗ và sản phẩm từ gỗ cũng đưa về cho Việt Nam hơn 1 tỷ USD trong hai tháng vừa qua. Riêng trong tháng 2/2017, nhóm hàng này xuất khẩu đạt 287 triệu USD.
Thủy sản: 915 triệu USD
Xuất khẩu thủy sản trong hai tháng đầu năm 2017 đạt 915 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, nhóm hàng này tăng trưởng nhẹ, mức tăng 5%. Xuất khẩu thủy sản chủ yếu trong tháng 1, trong tháng 2 nhóm hàng này đạt 251 triệu USD.
Cà phê: 648 triệu USD
Hạt cà phê đem về cho Việt Nam 648 triệu USD trong hai tháng qua, trong đó tháng 1 đạt 466 triệu USD và tháng 2 đạt 182 triệu USD. So với cùng kỳ hai tháng năm 2016, xuất khẩu cà phê năm nay tăng trưởng 28,8%.
Máy ảnh, máy quay phim: 507 triệu USD
Việt Nam xuất khẩu máy ảnh, máy quay phim trong hai tháng đầu năm đạt 507 triệu USD, tăng 28,6% so với cùng kỳ hai tháng đầu năm 2016. Trong đó xuất khẩu sản phẩm nhóm này tập trung ở tháng 1, trong tháng 2 mặt hàng này đem về 119 triệu USD.
Tính tổng trong hai tháng qua, 10 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực đem về cho Việt Nam 19,5 tỷ USD.

Năm 2016 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 176,63 tỷ USD trong đó 10 mặt hàng xuất khẩu chủ lực đem về 126,85 tỷ USD. Nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện với kim ngạch xuất khẩu năm 2016 đạt 34,32 tỷ USD.

Nguồn: Hải Minh/ndh.vn