Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng chè; điện thoại các loại và linh kiện; thủy sản; máy móc thiết bị dụng cụ, phụ tùng; sản phẩm sắt thép; rau quả; sẳn phẩm từ chất dẻo; gỗ và sản phẩm gỗ; phương tiện vận tải và phụ tùng…trong đó xuất khẩu đạt trị giá cao nhất là nhóm hàng thủy sản, trị giá 32,18 triệu USD, tăng 63,10%, chiếm 13,61% tỷ trọng xuất khẩu.
Đứng thứ hai về trị giá xuất khẩu là mặt hàng giày dép thu về 21,18 triệu USD, giảm 9,43%; đứng thứ ba là nhóm mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, trị giá 20,42 triệu USD, tăng 6,72%.
Nhìn chung trong 10 tháng đầu năm 2020 hầu hết các mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Thụy Sỹ đều giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó giảm mạnh nhất là nhóm hàng phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 93,58%; xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép giảm 16,43%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 15,91%; nhóm hàng túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù giảm 23,26%.
Thụy Sỹ là một thị trường nhỏ (dân số 7,5 triệu người), mức sống bình quân cao, nằm ở trung tâm Châu Âu, nên người tiêu dùng có rất nhiều lựa chọn sản phẩm do chính sách mở cửa và mức độ hội nhập quốc tế cao của Thụy Sỹ.
Thụy Sỹ là thị trường cao cấp "khó tính" nên đòi hỏi chất lượng sản phẩm nhập khẩu rất cao. Vì vậy, để tiếp cận sâu, có chỗ đứng tại thị trường Thụy Sỹ đòi hỏi các nhà xuất khẩu Việt Nam phải có trình độ kỹ thuật cũng như phương thức quản lý, chuyên nghiệp, uy tín.
 Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Thụy Sỹ 10T/2020

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/11/2020 của TCHQ)

ĐVT: USD

Mặt hàng

Tháng 10/2020

+/- so với tháng 9/2020 (%)

10 tháng đầu năm 2020

+/- so với cùng kỳ năm 2019 (%)

Tỷ trọng 10T 2020 (%)

Tổng KNXK

15.303.385

22,76

236.525.374

-84,32

100

Hàng thủy sản

3.137.005

36,17

32.186.138

63,10

13,61

Giày dép các loại

1.950.543

42,97

21.181.287

-9,43

8,96

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

3.723.987

109,83

20.402.890

6,72

8,63

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

1.427.662

-26,71

13.616.478

-4,57

5,76

Hàng dệt, may

645.499

10,06

10.657.259

-2,09

4,51

Sản phẩm từ sắt thép

795.343

-15,41

7.005.957

-16,43

2,96

Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

556.227

9,25

3.808.191

-23,26

1,61

Hàng rau quả

269.573

-1,32

3.168.517

-16,22

1,34

Sản phẩm từ chất dẻo

76.414

-64,43

1.763.814

-7.88

0,75

Gỗ và sản phẩm gỗ

225.209

192,94

995.554

-15,91

0,42

Phương tiện vận tải và phụ tùng

30.111

-7,85

394.660

-93,58

0,17

Hàng hóa khác

2.465.812

0,99

121.344.630

-91,30

51,30

 

Nguồn: VITIC