Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ
1 2 3 4
30/CT-TTg Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 2014 về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 30-9-2014
Chỉ thị Download
1722/QĐ-TTg Quyết định số 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 9 năm 2014 về Ngày Âm nhạc Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 26-9-2014
Quyết định Download
1696/QĐ-TTg Quyết định số 1696/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng 9 năm 2014 về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 23-9-2014
Quyết định Download
1687/QĐ-TTg Quyết định số 1687/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 9 năm 2014 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 19-9-2014
Quyết định Download
QĐ54-2014-TTCP Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg cuả Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 9 năm 2014 về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 19-9-2014
Quyết định Download
QĐ1625-2014-TTCP Quyết định số 1625/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 9 năm 2014 về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014- 2015 và lộ trình đến năm 2020.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 11-9-2014
Quyết định Download
28/CT-TTg Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10 tháng 9 năm 2014 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 10-9-2014
Chỉ thị Download
1572/QĐ-TTg Quyết định số 1572/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05 tháng 9 năm 2014 về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020”.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 5-9-2014
Quyết định Download
50/2014/QĐ-TTg Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04 tháng 9 năm 2014 về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015- 2020.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 4-9-2014
Quyết định Download
1534/QĐ-TTg Quyết định số 1534/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 28 tháng 8 năm 2014 về việc Phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 27 năm 2016 tại Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 28-8-2014
Quyết định Download
1535/QĐ-TTg Quyết định số 1535/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 28 tháng 8 năm 2014 về việc Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2013.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 28-8-2014
Quyết định Download
1512/QĐ-TTg Quyết định số 1512/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 8 năm 2014 về việc xuất khẩu gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 26-8-2014
Quyết định Download
27/CT-TTg Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 8 năm 2014 về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 25-8-2014
Chỉ thị Download
26/CT-TTg Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 8 năm 2014 về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 25-8-2014
Chỉ thị Download
1469/QĐ-TTg Quyết định số 1469/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 22 tháng 8 năm 2014 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 22-8-2014
Quyết định Download
44/2014/QĐ-TTg Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15 tháng 8 năm 2014 về việc quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 15-8-2014
Quyết định Download
20/CT-TTg Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01 tháng 8 năm 2014 về việc ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có chứa tạp chất.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 1-8-2014
Chỉ thị Download
21/CT-TTg Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01 tháng 8 năm 2014 về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 1-8-2014
Chỉ thị Download
1292/QĐ-TTg Quyết định số 1292/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01 tháng 8 năm 2014 về việc Phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam- Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 1-8-2014
Quyết định Download
1290/QĐ-TTg Quyết định số 1290/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01 tháng 8 năm 2014 về việc Phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp điện tử thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam- Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 1-8-2014
Quyết định Download
1 2 3 4
Tìm thấy: 78 bản ghi | Tổng số: 4 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com