Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ
1 2 3 4 5
70/2014/QĐ-TTg Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10 tháng 12 năm 2014 về việc Ban hành Điều lệ trường đại học.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 10-12-2014
Quyết định Download
68/2014/QĐ-TTg Quyết định số 68/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 9-12-2014
Quyết định Download
2177/QĐ-TTg Quyết định số 2177/QĐ0TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04 tháng 12 năm 2014 về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2015.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 4-12-2014
Quyết định Download
2176/QĐ-TTg Quyết định số 2176/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04 tháng 12 năm 2014 về việc phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực thanh tra y tế đến năm 2020.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 4-12-2014
Quyết định Download
2146/QĐ-TTg Quyết định số 2146/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01 tháng 12 năm 2014 về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 1-12-2014
Quyết định Download
08/2014/TT-TTCP Thông tư số 08/2014/TT-TTCP của Thủ tra Chính phủ ngày 24 tháng 11 năm 2014 về việc quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 24-11-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
09/2014/TT-TTCP Thông tư số 09/2014/TT-TTCP của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 11 năm 2014 Quy định tiêu chuẩn chức danh Phó Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ Phó Chánh Thanh tra tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 24-11-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
60/2014/QĐ-TTg Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 10 năm 2014 về việc Quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 30-10-2014
Quyết định Download
1939/QĐ-TTg Quyết định số 1939/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 10 năm 2014 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin và truyền thông các vùng biên giới biển, vùng biển, đảo Việt Nam đến năm 2020.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 28-10-2014
Quyết định Download
1901/QĐ-TTg Quyết định số 1901/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22 tháng 10 năm 2014 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển Ngành Công nghiệp đóng tàu thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam- Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 22-10-2014
Quyết định Download
1893/QĐ-TTg Quyết định số 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 10 năm 2014 về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng apatit đến năm 2020, có xét đến năm 2030.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 20-10-2014
Quyết định Download
1874/QĐ-TTg Quyết định số 1874/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 10 năm 2014 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 13-10-2014
Quyết định Download
30/CT-TTg Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 2014 về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 30-9-2014
Chỉ thị Download
1722/QĐ-TTg Quyết định số 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 9 năm 2014 về Ngày Âm nhạc Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 26-9-2014
Quyết định Download
1696/QĐ-TTg Quyết định số 1696/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng 9 năm 2014 về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 23-9-2014
Quyết định Download
1687/QĐ-TTg Quyết định số 1687/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 9 năm 2014 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 19-9-2014
Quyết định Download
QĐ54-2014-TTCP Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg cuả Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 9 năm 2014 về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 19-9-2014
Quyết định Download
QĐ1625-2014-TTCP Quyết định số 1625/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 9 năm 2014 về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014- 2015 và lộ trình đến năm 2020.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 11-9-2014
Quyết định Download
28/CT-TTg Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10 tháng 9 năm 2014 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 10-9-2014
Chỉ thị Download
1572/QĐ-TTg Quyết định số 1572/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05 tháng 9 năm 2014 về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020”.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 5-9-2014
Quyết định Download
1 2 3 4 5
Tìm thấy: 90 bản ghi | Tổng số: 5 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com