Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ
1 2 3 4 5 6 7
09/2015/QĐ-TTg Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 3 năm 2015 về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 25-3-2015
Quyết định Download
08/2015/QĐ-TTg Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 3 năm 2015 về việc thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 9-3-2015
Quyết định Download
274/QĐ-TTg Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03 tháng 3 năm 2015 về việc thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 3-3-2015
Quyết định Download
259/QĐ-TTg Quyết định số 259/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 02 năm 2015 về việc bổ sung và phân bổ kinh phí xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2015.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 27-2-2015
Quyết định Download
258/QĐ-TTg Quyết định số 258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 02 năm 2015 về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 27-2-2015
Quyết định Download
252/QĐ-TTg Quyết định số 252/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 02 năm 2015 về việc công nhận thành phố Phan Rang – Tháp Chàm là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Ninh Thuận.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 26-2-2015
Quyết định Download
239/QĐ-TTg Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2014 về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 15-2-2015
Quyết định Download
235/QĐ-TTg Quyết định số 235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 02 năm 2015 về việc phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình tại khu vực nông thôn Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020”.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 14-2-2015
Quyết định Download
02/CT-TTg Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 02 năm 2015 về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 14-2-2015
Chỉ thị Download
06/2015/QĐ-TTg Quyết định số 06/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12 tháng 02 năm 2015 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 12-2-2015
Quyết định Download
06/2015/QĐ-TTg Quyết định số 06/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12 tháng 02 năm 2015 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 12-2-2015
Quyết định Download
05/2015/QĐ-TTg Quyết định số 05/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12 tháng 02 năm 2015 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 12-2-2015
Quyết định Download
183/QĐ-TTg Quyết định số 183/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04 tháng 02 năm 2015 về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 4-2-2015
Quyết định Download
153/QĐ-TTg Quyết định số 153/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 01 năm 2015 về việc giao dự toán thu, chi năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 28-1-2015
Quyết định Download
152/QĐ-TTg Quyết định số 152/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 01 năm 2015 về việc phê duyệt dự toán thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2012 – 2015.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 28-1-2015
Quyết định Download
04/2015/QĐ-TTg Quyết định số 04/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 01 năm 2015 về việc quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 20-1-2015
Quyết định Download
53/QĐ-TTg Quyết định số 53/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 01 năm 2015 về việc công nhận bảo vật quốc gia.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 14-1-2015
Quyết định Download
01/QĐ-TTg Quyết định số 01/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02 tháng 01 năm 2015 về Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 2-1-2015
Quyết định Download
2407/QĐ-TTg Quyết định số 2407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2014 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 31-12-2014
Quyết định Download
2404/QĐ-TTg Quyết định số 2404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2014 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định về hợp tác lao động giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Lào.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 31-12-2014
Quyết định Download
1 2 3 4 5 6 7
Tìm thấy: 128 bản ghi | Tổng số: 7 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại/ Fax: (04)3715 3632. Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com