Dự báo về giá dầu Brent tới 2019 (Nguồn: Knoema)

Dự báo về giá than đá tới 2019 (Nguồn: IMF)

Dự báo giá than đá tới 2028 (Nguồn: WB)

Dự báo giá thép tới 2025 (Nguồn: Steelonthenet)

Dự báo giá thép tới 2019 (Nguồn: Gensteel)

Dự báo giá đồng tới 2028 (Nguồn: WB)

Dự báo giá đồng tới 2020 (Nguồn: IMF)

Dự báo giá nhôm tới 2020 (Nguồn: IMF)

Dự báo giá nhôm tới 2028 (Nguồn: WB)

Dự báo giá nickel tới 2019 (Nguồn: IMF)

Dự báo giá nickel tới 2028 (Nguồn: WB)

Dự báo giá kẽm tới 2020 (Nguồn: IMF)

Dự báo giá kẽm tới 2028 (Nguồn: WB)