Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Thanh tra chính phủ
1 2
16665/BTC-QLG Công văn 16665/BTC-QLG của Bộ Tài chính ban hành ngày 02 tháng 12 năm 2013 về việc tăng cường quản lý giá sữa của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa trên địa bàn tỉnh, thành phố.
Thanh tra chính phủ ban hành ngày 2-12-2013
Công văn Download
08/2013/TT-TTCP Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 10 năm 2013 về việc Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
Thanh tra chính phủ ban hành ngày 31-10-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
07/2013/TT-TTCP Thông tư số 07/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 10 năm 2013 về việc Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.
Thanh tra chính phủ ban hành ngày 31-10-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
08/2013/TT-TTCP Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 10 năm 2013 về việc hướng dẫn thi hành các qui định về minh bạch tài sản, thu nhập .
Thanh tra chính phủ ban hành ngày 31-10-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
06/2013/TT-TTCP Thông tư số 06/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 9 năm 2013 về việc qui định qui trình giải quyết tố cáo.
Thanh tra chính phủ ban hành ngày 30-9-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
03/2013/TT-TTCP Thông tư 03/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ hội ban hành ngày 10 tháng 6 năm 2013 về việc quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
Thanh tra chính phủ ban hành ngày 10-6-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
2695/TTCP-VP Công văn số 2695/TTCP-VP của Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 19 tháng 10 năm 2012 về việc hướng dẫn ra thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại, tố cáo sau rà soát theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.
Thanh tra chính phủ ban hành ngày 19-10-2012
Công văn Download
1131/TTCP-VP Công văn số 1131/TTCP-VP của Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 10 tháng 5 năm 2012 về việc triển khai kế hoạch số 1130/QĐ-TTCP.
Thanh tra chính phủ ban hành ngày 10-5-2012
Công văn Download
1130/KH-TTCP Công văn số 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 10 tháng 5 năm 2012 về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài.
Thanh tra chính phủ ban hành ngày 10-5-2012
Công văn Download
01/2012/TT-TTCP Thông tư số 01/2012/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 9 tháng 4 năm 2012 về việc qui định mẫu và việc quản lý, sử dụng thẻ Thanh tra.
Thanh tra chính phủ ban hành ngày 9-4-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
345/CT-TTCP Chỉ thị số 345/CT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 23 tháng 2 năm 2012 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư.
Thanh tra chính phủ ban hành ngày 23-2-2012
Chỉ thị Download
12/2011/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA Thông tư liên tịch số 12/2011/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA ngày 15/12/2011 của Thanh tra chính phủ, viện kiểm soát nhân dân tối cao, toán án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Bộ quốc phòng, Bộ công an về việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng
Thanh tra chính phủ, Bộ Công An , Bộ Quốc phòng , Kiểm toán Nhà nước, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành ngày 15-12-2011
Thông tư, thông tư liên tịch Download
11/2011/TT-TTCP Thông tư số 11/2011/TT-TTCP ngày 09/11/2011 của Thanh Tra Chính Phủ về việc quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
Thanh tra chính phủ ban hành ngày 9-11-2011
Thông tư, thông tư liên tịch Download
05/2011/TT-TTCP Thông tư 05/2011/TT-TTCP ngày 10/01/2011 của Thanh Tra Chính Phủ về việc phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra
Thanh tra chính phủ ban hành ngày 10-1-2011
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1882/QĐ-TTCP Quyết định 1882/QĐ-TTCP ngày 12/08/2009 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý
Thanh tra chính phủ ban hành ngày 12-8-2009
Quyết định Download
1680/2009/TT-TTCP Thông tư 1680/2009/TT-TTCP ngày 17/07/2009 của Thanh tra Chính phủ về việc quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước phải định kỳ chuyển đổi
Thanh tra chính phủ ban hành ngày 17-7-2009
Thông tư, thông tư liên tịch Download
475/2009/TTLT-TTCP-BNV Thông tư liên tịch 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày 13/03/2009 của Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Thanh tra chính phủ, Bộ nội vụ  ban hành ngày 13-3-2009
Thông tư, thông tư liên tịch Download
04/2008/TTLT-BTC-TTCP Thông tư liên tịch số 04/2008/TTLT-BTC-TTCP ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài chính - Thanh tra Chính Phủ về việc Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước
Thanh tra chính phủ, Bộ Tài chính  ban hành ngày 4-1-2008
Thông tư, thông tư liên tịch Download
191/2006/TTLT-TTCP-BNV-BTC Thông tư liên tịch số 191/2006/TTLT-TTCP-BNV-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2006 của Bộ Nội Vụ và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 202/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 08 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên
Thanh tra chính phủ, Bộ Tài chính , Bộ nội vụ  ban hành ngày 19-1-2006
Thông tư, thông tư liên tịch Download
18/2005/TTLT-BXD-TTCP Thông tư số 18/2005/TTLT-BXD-TTCP ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Xây dựng - Thanh tra Chính Phủ Hướng dẫn một số nội dung về Thanh tra xây dựng
Thanh tra chính phủ, Bộ Xây dựng  ban hành ngày 4-11-2005
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1 2
Tìm thấy: 28 bản ghi | Tổng số: 2 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com