TAG tpa

Obama ký thành luật trao quyền đàm phán nhanh TPP

Vinanet - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 29/6 đã ký thành luật quyền đàm phán nhanh (TPA) các hiệp định thương mại tự do cho Tổng thống, trong đó có Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

06:27 | 30/06/2015

Quyền đàm phán nhanh TPP vượt qua ải Hạ viện Mỹ

Vinanet - Tuy nhiên dự luật về quyền đàm phán nhanh sau khi lược bớt các điều khoản đi kèm sẽ phải trình lại Thượng viện biểu quyết.

Tuy nhiên dự luật về đàm phán nhanh (TPA) với nội dung ràng buộc đơn giản hơn sẽ phải đưa trở lại Thượng viện để bỏ phiếu.
Tuy nhiên dự luật về đàm phán nhanh (TPA) với nội dung ràng buộc đơn giản hơn sẽ phải đưa trở lại Thượng viện để bỏ phiếu.
Tuy nhiên dự luật về đàm phán nhanh (TPA) với nội dung ràng buộc đơn giản hơn sẽ phải đưa trở lại Thượng viện để bỏ phiếu.
Tuy nhiên dự luật về đàm phán nhanh (TPA) với nội dung ràng buộc đơn giản hơn sẽ phải đưa trở lại Thượng viện để bỏ phiếu.
Tuy nhiên dự luật về đàm phán nhanh (TPA) với nội dung ràng buộc đơn giản hơn sẽ phải đưa trở lại Thượng viện để bỏ phiếu.
Tuy nhiên dự luật về đàm phán nhanh (TPA) với nội dung ràng buộc đơn giản hơn sẽ phải đưa trở lại Thượng viện để bỏ phiếu.
Tuy nhiên dự luật về đàm phán nhanh (TPA) với nội dung ràng buộc đơn giản hơn sẽ phải đưa trở lại Thượng viện để bỏ phiếu.

05:33 | 19/06/2015

Hôm nay, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu cứu vãn TPA

Vinanet - 
Quyền đàm phán nhanh  (TPA) sẽ tách bạch với các chương trình khác như hỗ trợ lao động Mỹ bị ảnh hưởng bởi hiệp định thương mại tự do.

14:06 | 18/06/2015

Xe

Công nghệ

Công nghệ Blockchain là gì?

Công nghệ Blockchain là gì?

Trong làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0, Blockchain được xem là một công nghệ "chìa khóa" cho chuyển đổi số và xây dựng nền tảng công nghệ thông tin...

Hàng tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác