TAG pvs

PVS sẽ trả cổ tức 12% bằng tiền mặt

Năm 2014, LNST dành cho cổ đông công ty mẹ của PVS đạt 1.813 tỷ đồng. Như vậy, công ty dành ra 70,4% lợi nhuận đạt được trong năm để chia cổ tức cho các cổ đông.

10:14 | 16/07/2015

SSI Research: Bức tranh lợi nhuận ngành dầu khí nửa đầu 2015

Vinanet - Bộ phận phân tích CTCP Chứng khoán Sài Gòn vừa ra báo cáo đánh giá 6 cổ phiếu dầu khí là PVD, PVS, PVB, CNG, PGS, PGD. Với dự đoán giá dầu chạm đáy vào năm 2015, SSI nâng triển vọng đầu tư với các doanh nghiệp trong lĩnh vực dầu và khí đốt.

16:20 | 08/07/2015

Ngành dầu khí: Tiêu cực nhưng không bi quan

Ngành dầu khí là ngành được chú ý trong năm 2014 không chỉ bởi sự cải thiện kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành, mà còn bởi mức độ biến động giá lớn của các cổ phiếu niêm yết. Sang năm 2015, cú sốc giá dầu đã tạo nên một bức tranh không mấy khả quan của ngành.

16:57 | 09/06/2015

Xe

Công nghệ

Hàng tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác