OPEC ở trong thế “gọng kìm”?

Sản lượng dầu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) hiện đã chạm mức cao nhất trong bảy tháng qua, khi mà từng “bước đi” của giá dầu đều được thị trường và giới phân tích theo sát. OPEC có những ràng buộc riêng của mình, và cam kết sản lượng của tổ chức này cũng là điều tối cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

08:48 | 15/08/2017

Xe

Công nghệ

Hàng tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác