Mức thiếu hụt nay được dự báo sẽ ở mức 1,87 triệu tấn, so với 1,67 triệu tấn dự báo hồi tháng 2. Các số liệu dự báo về cung – cầu ngô, đậu tương và bông vẫn giữ nguyên so với tháng trước.

Nguồn: VITIC/Reuters