Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Ngân hàng Nhà nước
17/2014/TT-NHNN Thông tư số 17/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 01 tháng 8 năm 2014 Qui định về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý.
Ngân hàng Nhà nước  ban hành ngày 1-8-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1924/TB-KBNN Thông Báo số 1924/TB-KBNN của Kho bạc Nhà Nước ngày 01 tháng 8 năm 2014 về Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2014.
Ngân hàng Nhà nước  ban hành ngày 1-8-2014
Công văn Download
18/2014/TT-NHNN Thông tư số 18/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 01 tháng 8 năm 2014 về việc Hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Ngân hàng Nhà nước  ban hành ngày 1-8-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1065/QĐ-TTg Quyết định số 1065/QĐ-TTg của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 29 tháng 5 năm 2014 về việc Sửa đổi, bổ sung một só Điều của Quyết định số 1448/QĐ-NHNN ngày 26/6/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước.
Ngân hàng Nhà nước  ban hành ngày 29-5-2014
Quyết định Download
09/VBHN-NHNN Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 21 tháng 5 năm 2014 hợp nhất quyết định về việc ban hành quy chế thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước  ban hành ngày 21-5-2014
Quyết định Download
09/VBHN-NHNN Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 21 tháng 5 năm 2014 hợp nhất quyết định về việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước với các Ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn bằng đồng Việt Nam cho các Ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước  ban hành ngày 21-5-2014
Quyết định Download
13/2014/TT-NHNN Thông tư số 13/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 18 tháng 4 năm 2014 về việc Hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.
Ngân hàng Nhà nước  ban hành ngày 18-4-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
12/2014/TT-NHNN Thông tư số 12/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 31 tháng 03 năm 2014 về việc quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.
Ngân hàng Nhà nước  ban hành ngày 31-3-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
09/2014/TT-NHNN Thông tư số 09/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 18 tháng 3 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi to và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Ngân hàng Nhà nước  ban hành ngày 18-3-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
499/QĐ-NHNN Quyết định số 499/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17 tháng 3 năm 2014 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 08/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014.
Ngân hàng Nhà nước  ban hành ngày 17-3-2014
Quyết định Download
498/QĐ-NHNN Quyết định số 498/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17 tháng 3 năm 2014 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014.
Ngân hàng Nhà nước  ban hành ngày 17-3-2014
Quyết định Download
497/QĐ-NHNN Quyết định sô 497/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17 tháng 3 năm 2014 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014.
Ngân hàng Nhà nước  ban hành ngày 17-3-2014
Quyết định Download
496/QĐ-NHNN Quyết định số 496/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17 tháng 3 năm 2014 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước  ban hành ngày 17-3-2014
Quyết định Download
03/QĐ-HĐQL Quyết định số 03/QĐ-HĐQL của Ngân hàng Phát triển Việt Nam ngày 15 tháng 01 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐQL ngày 31/8/2007, số 46/QĐ-HĐQL ngày 30/6/2011 của Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Ngân hàng Nhà nước  ban hành ngày 15-1-2014
Quyết định Download
01/CT-NHNN Chỉ thị số 01/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 15 tháng 01 năm 2014 về việc tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2014.
Ngân hàng Nhà nước  ban hành ngày 15-1-2014
Chỉ thị Download
Tìm thấy: 15 bản ghi | Tổng số: 1 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com