Theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes số lượng của giếng khoan dầu gần gấp đôi kể từ khi ở mức thấp hồi cuối tháng 5 và tăng hơn 50% so với một năm trước.
Nhưng sản lượng dầu thô và sản phẩm ngưng tụ tăng chưa tới 5% kể từ tháng 5 và vẫn thấp dưới mức cùng thời điểm tương ứng năm ngoái, theo số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ.
Liên kết giữa số giàn khoan và sản lượng chưa bao giờ là mạnh do sự khác biệt lớn trong năng suất giữa giàn khoan và công nhân, giữa các mỏ dầu đá phiến và ngay cả giữa các giếng dầu riêng lẻ.
Nhưng việc tăng số giàn khoan cuối cùng cũng cho thấy sản lượng tăng đáng kể, chủ yếu chậm lại khoảng 9 tháng hay kéo dài hơn.
Ngay cả theo giả thuyết lạc quan, có thể mất một thời gian rất dài từ quyết định tăng số giàn khoan để cho ra sản lượng tăng trong số liệu chính thức.
Trong hầu hết các trường hợp, quyết định về chương trình khoan dầu dựa trên mức sản lượng này và sự thay đổi trong giá dầu trong 2 tới 3 tháng trước đó.
Từ thời điểm một quyết định thực hiện khoan một giếng bổ sung, có thể kéo dài 1 đến 2 tháng trước khi hoạt động khoan trong khi các hợp đồng được tiến hành và giàn khoan được di chuyển. Việc khoan giếng thực sự và sau đó di chuyển tất cả thiết bị từ vị trí này có thể dễ dàng mất một tháng nữa. Sự di chuyển của công nhân và các dịch vụ thoàn thiện khác cũng tiếp tục kéo dài trong 2 tới 3 tháng nữa.
Vì thế giếng khoan có thể bắt đầu sản xuất từ 4 tới 6 tháng sau quyết định ban đầu được thực hiện miễn là không có vấn đề bất thường.
Nhưng việc ghi nhận sản lượng được công bố cho cả tháng niên lịch và sản lượng cho cả tháng đầu tiên dường như chỉ là một phần của tháng 30 -31 ngày, sản lượng đầy đủ sẽ không được ghi nhận cho đến tháng thứ 2.
Việc báo cáo sản lượng cho các nhà quản lý tiếp tục bị trì hoãn và thêm việc trì hoãn cuối cùng trước khi các nhà điều hành xuất bản số liệu tổng hợp.
Dựa vào tất cả việc chậm trễ này, tác động đầy đủ của một quyết định tới việc tăng sản lượng dường như kéo dài 9 tháng hay hơn nữa, và dựa trên giá cả đã tăng một năm trước.
Hiện nay sản lượng đã báo cáo là quyết định đã thực hiện trong tháng 6/2016 hay từ trước đó. Nhiều quyết định gần đây hơn trong mùa thu năm 2016 và đầu năm 2017 sẽ không ảnh hưởng tới sản lượng cho tới cuối năm. Việc số giàn khoan tăng mạnh trong nửa cuối năm 2016 và hai tháng đầu năm 2017 sẽ không tác động tới sản lượng cho tới nửa cuối năm 2017.
Việc chậm trễ trong hệ thống này là một nguồn quan trọng gây mất ổn định giá trong ngắn hạn do các nhà hoạch định chính sách phải thực hiện lựa chọn dựa trên thông tin phản ánh các điều kiện trong một năm trước đó.
Vào giai đoạn cuối của sự bùng nổ này, giá bắt đầu giảm trong tháng 6/2014, số giàn khoan bắt đầu sụt giảm trong tháng 10/2014, nhưng sản lượng không bắt đầu giảm cho đến tháng 5/2015, và những số liệu này không được báo cáo cho tới tháng 7/2015.
Gần đây, giá dầu tăng gấp đôi kể từ tháng 2/2016 đã gây ra sự bùng nổ việc khoan dầu Mỹ nhưng tác động của nó tới sản lượng sẽ chỉ được biết cuối năm nay.
Trong thời gian đó, OPEC phải thực hiện một quyết định trong tháng 5 về liệu có kéo dài quyết định hạn chế sản lượng của họ không mà không biết sản lượng dầu đá phiến của Mỹ có thể tăng bao nhiêu cuối năm nay.
Nguồn: VITIC/Reuters