Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

54,15

+0,10

+0,19%

Dầu Brent giao ngay

56,11

+0,18

+0,32%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

153,27

0,00

0,00%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

164,25

+0,26

+0,16%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,69

0,00

-0,19%

Nguồn: Bloomberg.com