Học tập chính trị là quyền và nghĩa vụ của đảng viên

Học tập lý luận chính trị là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ các cấp. Kết quả học tập lý luận chính trị là một trong những tiêu chuẩn để xem xét, đánh giá, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, đánh giá tư cách đảng viên và tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

14:41 | 25/05/2017

Nhiều cách làm mới, hiệu quả thiết thực trong học và làm theo Bác

Qua một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong cả nước đã chủ động, sáng tạo, tìm tòi cách làm hay, hiệu quả thiết thực trong thực hiện Chỉ thị. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

09:47 | 19/05/2017

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Người luôn chăm lo đến việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

15:27 | 18/05/2017

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế

Nghị quyết Đại hội X của Đảng năm 2006 đã khẳng định: Kinh tế tư nhân (KTTN) là khu vực “có vai trò quan trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế”… Đến Đại hội XII của Đảng năm 2016, khu vực KTTN được nhấn mạnh là “một động lực quan trọng của nền kinh tế”. Đây là bước tiến quan trọng trong tư duy, quan điểm của Đảng về vai trò của khu vực KTTN.

08:59 | 10/05/2017

Phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở Đồng Nai

Những năm qua, Tỉnh ủy Đồng Nai triển khai nhiều biện pháp cụ thể để phát triển đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (DNNKVNN). Tuy nhiên, số lượng tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp còn quá thấp, chưa tương xứng với sự phát triển của DNNKVNN. Bởi vậy, hệ thống chính trị của Đồng Nai đang tiếp tục nỗ lực để gỡ những “nút thắt” nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp khu vực này.

08:48 | 27/04/2017

Tăng cường hợp tác giữa thanh niên hai nước Việt Nam - Singapore

Ngày 18/4 tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong và Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Cộng đồng và Thanh niên Singapore, Chủ tịch Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore Grace Fu đã ký bản ghi nhớ hợp tác giữa thanh niên hai nước.

08:46 | 19/04/2017

Xe

Công nghệ

Hàng tiêu dùng

Hibrand giới thiệu dự án La Casta

Hibrand giới thiệu dự án La Casta

Công ty TNHH Hibrand Việt Nam giới thiệu ra thị trường dự án La Casta tại khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội, dự kiến hoàn thành...

Nhà đất

Đối tác