Thương hiệu quốc gia là chương trình duy nhất của Chính phủ Việt Nam tiến hành 2 năm 1 lần với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm. Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà đã vinh dự là một trong 88 doanh nghiệp Việt có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia năm 2016. Đây là lần thứ 3 liên tiếp thương hiệu Văn phòng phẩm Hồng Hà được trao tặng danh hiệu cao quý này.

Tiếp tục giữ vững vị trí sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia năm 2016 là thành quả to lớn ghi nhận sự nỗ lực vươn lên không ngừng của CBCNV Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà. Đây cũng là động lực để CBCNV Hồng Hà tiếp tục phấn đấu, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm; đổi mới, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật; ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu Văn phòng phẩm Việt Nam trên thị trường khu vực và quốc tế.

Nguồn: baocongthuong.com.vn