Tạm dừng mua sắm tập trung xe ôtô công trong năm 2017

Bộ Tài chính cho biết sẽ tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với xe ô tô trong năm 2017. Các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện mua sắm xe ôtô theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

09:22 | 09/03/2017

Xe

Công nghệ

Hàng tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác