Cụ thể, Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Công văn số 1594/STNMT-CCQLĐĐ về việc không sử dụng các phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã bị mất và thất lạc trong quá trình quản lý sử dụng phôi GCNQSDĐ trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa từ năm 2007 đến năm 2014.

Đến nay vẫn chưa tìm lại được 3.123 phôi GCNQSDĐ bị thất lạc. Việc để mất 3.123 phôi Giấy chứng nhận làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lợi dụng số phôi Giấy chứng nhận đã bị thất lạc để làm Giấy chứng nhận giả.

Vì vậy, để phòng ngừa tình trạng trên Sở TNMT đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan không được sử dụng, xác nhận các nội dung liên quan đến các phôi Giấy chứng nhận có số seri nêu trên và báo ngay cho cơ quan Công an địa phương và Sở TN&MT nếu phát hiện phôi Giấy chứng nhận có số seri nêu trên.

Số seri phôi GCNQSDĐ thất lạc cụ thể như sau:

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 91 phôi – liên màu đỏ (có 02 liên: màu đỏ và màu trắng), số seri: từ AG 172010 đến AG 172100 bị thất lạc trong quá trình sắp xếp lại trụ sở làm việc của Phòng TN&MT thành phố Nha Trang.

Trên địa bàn huyện Vạn Ninh có 01 phôi (số Seri: BU 822952) do Xí nghiệp Đo đạc bản đồ nông nghiệp 1 làm thất lạc trong quá trình vận chuyển phôi đến Phòng TN&MT huyện Vạn Ninh; 31 phôi do Công ty Cổ phần Công nghệ tin học và Trắc địa bản đồ Bình Minh sử dụng, bị thất lạc trong quá trình vận chuyển và trong vụ cháy trụ sở làm việc Phòng TN&MT huyện Vạn Ninh.

Số phôi thất lạc trong quá trình vận chuyển từ nơi phát hành về một số địa phương theo Văn bản số 504/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 13/4/2015 của Tổng cục Quản lý đất đai, có số seri như sau:

1000 phôi: Từ số BY 893001 – BY 894000

1000 phôi: Từ số BY 823001 – BY 824000

1000 phôi: Từ số BY 811001 – BY 812000

Đỗ Phong