Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, ngày 8 tháng 3 năm 2017, Tổng vụ Chống bán phá giá, chống trợ cấp Ấn Độ (DGAD) đã ban hành báo cáo điều tra bản công khai (non-confidential disclosure statement) trước khi ra kết luận cuối cùng vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi “Elastomeric Filament Yarn” nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam.
Một số thông tin chung về vụ việc:
1. Ngày khởi xướng điều tra: 27/01/2016.
2. Sản phẩm bị điều tra: Sợi spandex có mã HS: 5404 11 00; 5402 44 00 và 5402 69 90.
3. Nguyên đơn: Công ty Indorama Industries Ltd.
4. Giai đoạn điều tra phá giá: 01/10/2014 – 30/9/2015
5. Giai đoạn xem xét thiệt hại: 4/2011 – 3/2015 và cả giai đoạn điều tra phá giá
Theo báo cáo điều tra, DGAD xác định, đối với các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu của Việt Nam đã tham gia nộp trả lời bản câu hỏi, hợp tác đầy đủ, biên độ bán phá giá: 1% - 10%. Đối với các doanh nghiệp khác không hợp tác đầy đủ trong vụ việc điều tra, DGAD tính toán biên độ phá giá dựa trên những thông tin có sẵn (Facts Available Basis), biên độ phá giá: 35-45%. Biên độ bán phá giá sản phẩm bị điều tra từ Trung Quốc là: 5% - 55%; từ Hàn Quốc là: 0% - 40%; từ Đài Loan là: 55% - 65%. Mặt khác, DGAD cũng cho rằng sản phẩm bị điều tra bán phá giá đã gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.
Các bên liên quan có thể gửi ý kiến, quan điểm (nếu có) đối với bản báo cáo này tới DGAD, theo địa chỉ: Jeewan Tara Building, 5 – Parliament Street, New Delhi – 110001 và kèm theo bản soft-copy đến email: dgad.india@gov.in. Thời hạn để gửi là trước 5pm ngày 16/3/2017.
Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài – Cục Quản lý cạnh tranh- Bộ Công Thương
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền – Hà Nội
Điện thoại: (04)222. 05012 Fax: (04)222.05003
Nguồn: moit.gov.vn