Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Chính phủ
1 2 3 4 5 6
03/CT-TTg Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 3 năm 2015 về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản.
Chính phủ  ban hành ngày 30-3-2015
Khác Download
32/2015/NĐ-CP Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 3 năm 2015 về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Chính phủ  ban hành ngày 25-3-2015
Nghị định Download
31/2015/NĐ-CP Nghị định số 31/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 3 năm 2015 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
Chính phủ  ban hành ngày 24-3-2015
Nghị định Download
29/2015/NĐ-CP Nghị định số 29/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 3 năm 2015 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng.
Chính phủ  ban hành ngày 15-3-2015
Nghị định Download
28/2015/NĐ-CP Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 3 năm 2015 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
Chính phủ  ban hành ngày 12-3-2015
Nghị định Download
19/NQ-CP Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 3 năm 2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 – 2016.
Chính phủ  ban hành ngày 12-3-2015
Nghị quyết Download
26/2015/NĐ-CP Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 3 năm 2015 về việc quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.
Chính phủ  ban hành ngày 9-3-2015
Nghị định Download
24/2015/NĐ-CP Nghị định số 24/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 02 năm 2015 về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.
Chính phủ  ban hành ngày 27-2-2015
Nghị định Download
23/2015/NĐ-CP Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 02 năm 2015 về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.
Chính phủ  ban hành ngày 16-2-2015
Nghị định Download
19/2015/NĐ-CP Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 02 năm 2015 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Chính phủ  ban hành ngày 14-2-2015
Nghị định Download
21/2015/NĐ-CP Nghị định số 21/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 02 năm 2015 về việc quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.
Chính phủ  ban hành ngày 14-2-2015
Nghị định Download
20/2015/NĐ-CP Nghị định số 20/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 02 năm 2015 về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
Chính phủ  ban hành ngày 14-2-2015
Nghị định Download
18/2015/NĐ-CP Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 02 năm 2015 về việc quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
Chính phủ  ban hành ngày 14-2-2015
Nghị định Download
16/2015/NĐ-CP Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 02 năm 2015 về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
Chính phủ  ban hành ngày 14-2-2015
Nghị định Download
17/2015/NĐ-CP Nghị định số 17/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 02 năm 2015 về việc quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.
Chính phủ  ban hành ngày 14-2-2015
Nghị định Download
15/2015/NĐ-CP Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về việc đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
Chính phủ  ban hành ngày 14-2-2015
Nghị định Download
14/2015/NĐ-CP Nghị định số 14/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt.
Chính phủ  ban hành ngày 13-2-2015
Nghị định Download
12/2015/NĐ-CP Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 02 năm 2015 về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.
Chính phủ  ban hành ngày 12-2-2015
Nghị định Download
04/NQ-CP Nghị quyết số 04/NQ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 02 năm 2015 về việc Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2015.
Chính phủ  ban hành ngày 4-2-2015
Nghị quyết Download
09/2015/NĐ-CP Nghị định số 09/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 01 năm 2015 về việc điều chỉnh lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.
Chính phủ  ban hành ngày 22-1-2015
Nghị định Download
1 2 3 4 5 6
Tìm thấy: 108 bản ghi | Tổng số: 6 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại/ Fax: (04)3715 3632. Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com