Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Chính phủ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
30/2014/NĐ-CP Nghị định số 30/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 4 năm 2014 về việc điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển.
Chính phủ  ban hành ngày 14-4-2014
Nghị định Download
29/2014/NĐ-CP Nghị định số 29/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 4 năm 2014 về việc quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.
Chính phủ  ban hành ngày 10-4-2014
Nghị định Download
28/2014-NĐ-CP Nghị định số 28/2014-NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 4 năm 2014 về việc điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Chính phủ  ban hành ngày 10-4-2014
Nghị định Download
26/2014/NĐ-CP Nghị định số 26/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07 tháng 4 năm 2014 về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng.
Chính phủ  ban hành ngày 7-4-2014
Nghị định Download
27/2014/NĐ-CP Nghị định số 27/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07 tháng 4 năm 2014 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình.
Chính phủ  ban hành ngày 7-4-2014
Nghị định Download
23/NQ-CP Nghị quyết số 23/NQ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 4 năm 2014 về việc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2014.
Chính phủ  ban hành ngày 4-4-2014
Nghị quyết Download
24/2014/NĐ-CP Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 4 năm 2014 về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Chính phủ  ban hành ngày 4-4-2014
Nghị định Download
23/2014/NĐ-CP Nghị định số 23/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03 tháng 4 năm 2014 về việc Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia.
Chính phủ  ban hành ngày 3-4-2014
Nghị định Download
414/QĐ-TTg Quyết định số 414/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 3 năm 2014 về việc phê duyệt danh mục Dự án do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ.
Chính phủ  ban hành ngày 24-3-2014
Quyết định Download
22/NQ-CP Nghị quyết số 22/NQ-CP của chính phủ ngày 22 tháng 3 năm 2014 về Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2014.
Chính phủ  ban hành ngày 22-3-2014
Nghị quyết Download
19/NQ-CP Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Chính phủ  ban hành ngày 18-3-2014
Nghị quyết Download
19/2014/NĐ-CP Nghị định số 19/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 3 năm 2014 về việc ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
Chính phủ  ban hành ngày 14-3-2014
Nghị định Download
18/2014/NĐ-CP Nghị định số 18/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 3 năm 2014 về quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.
Chính phủ  ban hành ngày 14-3-2014
Nghị định Download
15/NQ-CP Nghị quyết số 15/NQ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 3 năm 2014 về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Chính phủ  ban hành ngày 6-3-2014
Nghị quyết Download
03/CT-TTg Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 02 năm 2014 về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.
Chính phủ  ban hành ngày 20-2-2014
Chỉ thị Download
11/2014/NĐ-CP Nghị định số 11/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2014 về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.
Chính phủ  ban hành ngày 18-2-2014
Nghị định Download
11/NQ-CP Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2014 về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện.
Chính phủ  ban hành ngày 18-2-2014
Nghị quyết Download
10/2014/ND-CP Nghị định số 10/2014/ND-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 02 năm 2014 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam.
Chính phủ  ban hành ngày 13-2-2014
Nghị định Download
10/2014/NĐ-CP Nghị định số 10/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 02 năm 2014 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam.
Chính phủ  ban hành ngày 13-2-2014
Nghị định Download
07/NQ-CP Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 01 năm 2014 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Chính phủ  ban hành ngày 22-1-2014
Nghị quyết Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
Tìm thấy: 2395 bản ghi | Tổng số: 120 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com