Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Chính phủ
1 2 3 4
96/2014/NĐ-CP Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Chính phủ  ban hành ngày 17-10-2014
Nghị định Download
97/2014/NĐ-CP Nghị định số 97/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 10 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.
Chính phủ  ban hành ngày 17-10-2014
Nghị định Download
94/2014/NĐ-CP Nghị định số 94/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 10 năm 2014 quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
Chính phủ  ban hành ngày 17-10-2014
Nghị định Download
91/2014/NĐ-CP Nghị định số 91/2014/NĐ-CP của chính phủ ngày 01 táng 10 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.
Chính phủ  ban hành ngày 1-10-2014
Nghị định Download
88/2014/NĐ-CP Nghị định số 88/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 9 năm 2014 Quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm.
Chính phủ  ban hành ngày 26-9-2014
Nghị định Download
87/2014/NĐ-CP Nghị định số 87/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 9 năm 2014 Quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.
Chính phủ  ban hành ngày 22-9-2014
Nghị định Download
NĐ86-2014-CP Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 9 năm 2014 về việc kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
Chính phủ  ban hành ngày 10-9-2014
Nghị định Download
NĐ85-2014-CP Nghị định số 85/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 9 năm 2014 về việc quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng.
Chính phủ  ban hành ngày 10-9-2014
Nghị định Download
84/2014/NĐ-CP Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 9 năm 2014 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Chính phủ  ban hành ngày 8-9-2014
Nghị định Download
63/NQ-CP Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 8 năm 2014 về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.
Chính phủ  ban hành ngày 25-8-2014
Nghị quyết Download
82/2014/NĐ-CP Nghị định số 82/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 8 năm 2014 về việc Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Chính phủ  ban hành ngày 25-8-2014
Nghị định Download
61/NQ-CP Nghị quyết số 61/NQ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 8 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 1 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.
Chính phủ  ban hành ngày 21-8-2014
Nghị quyết Download
81/2014/NĐ-CP Nghị định số 81/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 8 năm 2014 về việc Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, đánh giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng.
Chính phủ  ban hành ngày 14-8-2014
Nghị định Download
70/2014/NĐ-CP Nghị định số 70/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối.
Chính phủ  ban hành ngày 17-7-2014
Nghị định Download
69/2014/NĐ-CP Nghị định số 69/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 7 năm 2014 về Tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước.
Chính phủ  ban hành ngày 15-7-2014
Nghị định Download
61/2014/NĐ-CP Nghị định số 61/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh.
Chính phủ  ban hành ngày 19-6-2014
Nghị định Download
59/2014/NĐ-CP Nghị định số 59/2014/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 16 tháng 6 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.
Chính phủ  ban hành ngày 16-6-2014
Nghị định Download
57/2014/NĐ-CP Nghị định số 57/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 6 năm 2014 về việc Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
Chính phủ  ban hành ngày 16-6-2014
Nghị định Download
44/NQ-CP Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 6 năm 2014 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Chính phủ  ban hành ngày 9-6-2014
Nghị quyết Download
43/NQ-CP Nghị quyết số 43/NQ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 6 năm 2014 về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh.
Chính phủ  ban hành ngày 6-6-2014
Nghị quyết Download
1 2 3 4
Tìm thấy: 63 bản ghi | Tổng số: 4 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com