Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Chính phủ
1 2 3 4 5
09/2015/NĐ-CP Nghị định số 09/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 01 năm 2015 về việc điều chỉnh lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.
Chính phủ  ban hành ngày 22-1-2015
Nghị định Download
08/2015/NĐ-CP Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 01 năm 2015 về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.
Chính phủ  ban hành ngày 21-1-2015
Nghị định Download
06/2015/NĐ-CP Nghị định số 06/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 01 năm 2015 về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Chính phủ  ban hành ngày 13-1-2015
Nghị định Download
03/2015/NĐ-CP Nghị định số 03/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 01 năm 2015 về việc quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường.
Chính phủ  ban hành ngày 6-1-2015
Nghị định Download
02/2015/NĐ-CP Nghị định số 02/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02 tháng 01 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước.
Chính phủ  ban hành ngày 2-1-2015
Nghị định Download
101/NQ-CP Nghị quyết số 101/NQ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2014 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2014.
Chính phủ  ban hành ngày 31-12-2014
Nghị quyết Download
125/2014/NĐ-CP Nghị định số 125/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 12 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 và Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006.
Chính phủ  ban hành ngày 29-12-2014
Nghị định Download
124/2014/NĐ-CP Nghị định số 124/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 12 năm 2014 về việc sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.
Chính phủ  ban hành ngày 29-12-2014
Nghị định Download
124/2014/NĐ-CP Nghị định số 124/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2014 về sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngòai trong lĩnh vực giáo dục.
Chính phủ  ban hành ngày 29-12-2014
Nghị định Download
97/NQ-CP Nghị Quyết số 97/NQ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 12 năm 2014 về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Kết luận số 96-KL/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.
Chính phủ  ban hành ngày 26-12-2014
Nghị quyết Download
98/NQ-CP Nghị Quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 12 năm 2014 về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.
Chính phủ  ban hành ngày 26-12-2014
Nghị quyết Download
122/2014/NĐ-CP Nghị định số 122/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2014 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế.
Chính phủ  ban hành ngày 25-12-2014
Nghị định Download
123/2014/NĐ-CP Nghị định số 123/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2014 quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.
Chính phủ  ban hành ngày 25-12-2014
Nghị định Download
121/2014/NĐ-CP Nghị định số 121/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 12 năm 2014 về quy định chi tiết một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển.
Chính phủ  ban hành ngày 24-12-2014
Nghị định Download
119/2014/NĐ-CP Nghị định số 119/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 12 năm 2014 về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo.
Chính phủ  ban hành ngày 17-12-2014
Nghị định Download
119/2014/NĐ-CP Nghị định số 119/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 12 năm 2014 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo.
Chính phủ  ban hành ngày 17-12-2014
Nghị định Download
117/2014/NĐ-CP Nghị định số 117/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 12 năm 2014 quy định về Y tế xã, phường, thị trấn.
Chính phủ  ban hành ngày 8-12-2014
Nghị định Download
108/2014/NĐ-CP Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 11 năm 2014 về chính sách tinh giản biên chế
Chính phủ  ban hành ngày 20-11-2014
Nghị định Download
109/2014/NĐ-CP Nghị định số 109/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 11 năm 2014 về Quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải.
Chính phủ  ban hành ngày 20-11-2014
Nghị định Download
107/2014/NĐ-CP Nghị định số 107/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 11 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
Chính phủ  ban hành ngày 17-11-2014
Nghị định Download
1 2 3 4 5
Tìm thấy: 89 bản ghi | Tổng số: 5 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại/ Fax: (04)3715 3632. Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com