Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Chính phủ
1 2 3 4
117/2014/NĐ-CP Nghị định số 117/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 12 năm 2014 quy định về Y tế xã, phường, thị trấn.
Chính phủ  ban hành ngày 8-12-2014
Nghị định Download
108/2014/NĐ-CP Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 11 năm 2014 về chính sách tinh giản biên chế
Chính phủ  ban hành ngày 20-11-2014
Nghị định Download
109/2014/NĐ-CP Nghị định số 109/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 11 năm 2014 về Quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải.
Chính phủ  ban hành ngày 20-11-2014
Nghị định Download
107/2014/NĐ-CP Nghị định số 107/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 11 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
Chính phủ  ban hành ngày 17-11-2014
Nghị định Download
103/2014/NĐ-CP Nghị định số 103/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11 tháng 11 năm 2014 về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.
Chính phủ  ban hành ngày 11-11-2014
Nghị định Download
2028/QĐ-TTg Quyết định số 2028/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10 tháng 11 năm 2014 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
Chính phủ  ban hành ngày 10-11-2014
Quyết định Download
100/2014/NĐ-CP Nghị định số 100/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 11 năm 2014 quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo.
Chính phủ  ban hành ngày 6-11-2014
Nghị định Download
78/NQ-CP Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 11 năm 2014 về miễn thuế đối với trái phiếu của Chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế năm 2014
Chính phủ  ban hành ngày 1-11-2014
Nghị định Download
99/2014/NĐ-CP Nghị định số 99/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 10 năm 2014 về việc quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học.
Chính phủ  ban hành ngày 25-10-2014
Nghị định Download
110/2014/NĐ-CP Nghị định số 110/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 10 năm 2014 về việc quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa.
Chính phủ  ban hành ngày 20-10-2014
Nghị định Download
96/2014/NĐ-CP Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Chính phủ  ban hành ngày 17-10-2014
Nghị định Download
97/2014/NĐ-CP Nghị định số 97/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 10 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.
Chính phủ  ban hành ngày 17-10-2014
Nghị định Download
94/2014/NĐ-CP Nghị định số 94/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 10 năm 2014 quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
Chính phủ  ban hành ngày 17-10-2014
Nghị định Download
91/2014/NĐ-CP Nghị định số 91/2014/NĐ-CP của chính phủ ngày 01 táng 10 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.
Chính phủ  ban hành ngày 1-10-2014
Nghị định Download
88/2014/NĐ-CP Nghị định số 88/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 9 năm 2014 Quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm.
Chính phủ  ban hành ngày 26-9-2014
Nghị định Download
87/2014/NĐ-CP Nghị định số 87/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 9 năm 2014 Quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.
Chính phủ  ban hành ngày 22-9-2014
Nghị định Download
NĐ86-2014-CP Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 9 năm 2014 về việc kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
Chính phủ  ban hành ngày 10-9-2014
Nghị định Download
NĐ85-2014-CP Nghị định số 85/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 9 năm 2014 về việc quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng.
Chính phủ  ban hành ngày 10-9-2014
Nghị định Download
84/2014/NĐ-CP Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 9 năm 2014 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Chính phủ  ban hành ngày 8-9-2014
Nghị định Download
63/NQ-CP Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 8 năm 2014 về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.
Chính phủ  ban hành ngày 25-8-2014
Nghị quyết Download
1 2 3 4
Tìm thấy: 73 bản ghi | Tổng số: 4 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com