XEM TIN THEO LOẠI HÀNG HÓA Chè

Xuất khẩu chè khởi sắc

Khác với sự ảm đạm trong suốt hai năm 2014, 2015 khi kim ngạch XK cả năm đều giảm so với cùng kỳ năm trước đó, năm nay, dù không có sự đột phá mạnh, song XK chè đã ghi nhận những dấu hiệu khởi sắc khi tăng trưởng tích cực hơn cả về khối lượng lẫn giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

21:39 | 10/12/2016

Xe

Công nghệ

Hàng tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác