Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Bộ Y tế
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
08/2014/TT-BYT Thông tư số 08/2014/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 26 tháng 02 năm 2014 về việc quy định hoạt động hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam.
Bộ Y tế  ban hành ngày 26-2-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
06/2014/Tt-BYT Thông tư số 06/2014/Tt-BYT của Bộ Y tế ngày 14 tháng 02 năm 2014 về việc ban hành danh mục hệ thống chỉ số thống kê cơ bản ngành Y tế.
Bộ Y tế  ban hành ngày 14-2-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
04/2014/TT-BYT Thông tư số 04/2014/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 06 tháng 02 năm 2014 về việc quy định điều kiện hoạt động, thủ tục thành lập cơ sở hiến máu chữ thập đỏ.
Bộ Y tế  ban hành ngày 6-2-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
37/2013/TT-BYT Thông tư số 37/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 11 tháng 11 năm 2013 về việc hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế.
Bộ Y tế  ban hành ngày 11-11-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
3569/QĐ-BYT Quyết định 3569/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 19 tháng 9 năm 2013 về việc Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.
Bộ Y tế  ban hành ngày 19-9-2013
Quyết định Download
15/2013/TT-BYT Thông tư số 15/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 6 tháng 5 năm 2013 về việc hướng dẫn khám sức khỏe
Bộ Y tế  ban hành ngày 6-5-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1387/QĐ-BYT Quyết định 1387/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 24 tháng 4 năm 2013 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành đã hết hiệu lực pháp luật tính đến ngày 31/03/2013.
Bộ Y tế  ban hành ngày 24-4-2013
Quyết định Download
05/2013/TTLT-BYT-BCT Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BYT-BCT của Bộ Công thương – Bộ y tế ban hành ngày 8 tháng 2 năm 2013 về việc: Hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá.
Bộ Y tế  ban hành ngày 8-2-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
03/2013/TT-BYT Thông tư 03/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 21 tháng 1 năm 2013 về việc Hướng dẫn việc hạch toán ngân sách nhà nước áp dụng cho các khoản viện trợ không hoàn lại do Bộ Y tế quản lý.
Bộ Y tế  ban hành ngày 21-1-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
01/NĐHN-BYT Văn bản hợp nhất 01/NĐHN-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 17 tháng 1 năm 2013 Về việc qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.
Bộ Y tế  ban hành ngày 17-1-2013
Công văn Download
01/2013/TT-BYT Thông tư 01/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 11 tháng 1 năm 2013 về việc Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Bộ Y tế  ban hành ngày 11-1-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
25/2012/TT-BYT Thông tư số 25/2012/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2012 về việc ban hành qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực hành và an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.
Bộ Y tế  ban hành ngày 29-11-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
7626/BYT-KH-TC Công văn số 7626/BYT-KH-TC của Bộ Y tế ban hành ngày 8 tháng 11 năm 2012 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ 139.
Bộ Y tế  ban hành ngày 8-11-2012
Quyết định Download
3707/QĐ-BYT Quyết định số 3707/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 1 tháng 10 năm 2012 về việc công bố danh mục văn bản qui phạm pháp luật do Bô Y tế ban hành, phối hợp ban hành đã hết hiệu lực pháp luật tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2012.
Bộ Y tế  ban hành ngày 1-10-2012
Quyết định Download
15/2012/TT-BYT Thông tư số 15/2012/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 12 tháng 9 năm 2012 về việc qui định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Bộ Y tế  ban hành ngày 12-9-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
11/2012/TT-BYT Thông tư số 11/2012/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 28 tháng 6 năm 2012 về việc hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế.
Bộ Y tế  ban hành ngày 28-6-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
06/2012/TT-BYT Thông tư số 06/2012/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 20 tháng 4 năm 2012 về việc qui định về điều kiện thành lập và nội dung hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng chống HIV/AISD.
Bộ Y tế  ban hành ngày 20-4-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1223/QĐ-BYT Quyết định số 1223/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 18 tháng 4 năm 2012 về việc đính chính Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/2/2012 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.
Bộ Y tế  ban hành ngày 18-4-2012
Quyết định Download
04/2012/TTLT-BYT-BTC Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành ngày 29 tháng 2 năm 2012 về việc ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.
Bộ Y tế  ban hành ngày 29-2-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
03/2012/TT-BYT Thông tư số 03/2012/TT-BYT ngày 02/02/2012 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn về thử thuốc trên lâm sàng
Bộ Y tế  ban hành ngày 2-2-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tìm thấy: 415 bản ghi | Tổng số: 21 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com