Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
ban chỉ đạo trung ương về giảm nghèo bền vững
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Bộ Xây dựng
03/2015/TT-BXD Thông tư số 03/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 02 tháng 4 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BXD ngày 17/5/2013 về Hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 2-4-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
01/2015/TT-BXD Thông tư số 01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 20 tháng 3 năm 2015 về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 20-3-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
18/2014/TT-BXD Thông tư số 18/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 26-11-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
TT14-2014-BXD Thông tư số 14/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 05 tháng 9 năm 2014 về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 5-9-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
13/2014/TT-BXD Thông tư số 13/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 29 tháng 8 năm 2014 về việc Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với nghề Kỹ thuật Sơn mài và Khảm trai; Khoan đào đường hầm; Phân tích Cơ lý- hóa xi măng.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 29-8-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
TT12-2014-BXD Thông tư số 12/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 25 tháng 8 năm 2014 về việc Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 25-8-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
11/2014/TT-BXD Thông tư số 11/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 25 tháng 8 năm 2014 về việc quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 25-8-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
576/QĐ-BXD Quyết định số 576/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26 tháng 5 năm 2014 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 26-5-2014
Quyết định Download
08/2014/TT-BXD Thông tư số 08/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 23 tháng 5 năm 2014 về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 23-5-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
07/2014/TT-BXD Thông tư số 07/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 20 tháng 5 năm 2014 về việc Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 20-5-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
06/2014/TTLT-BXD-BNV Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BXD-BNV của Bộ Xây dựng – Bộ Nội vụ ngày 14 tháng 5 năm 2014 về việc Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng.
Bộ Xây dựng , Bộ nội vụ  ban hành ngày 14-5-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
05/2014/TT-BXD Thông tư số 05/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 09 tháng 5 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 9-5-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
03/2014/TT-BXD Thông tư số 03/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 20 tháng 02 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dụng của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 20-2-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
Tìm thấy: 13 bản ghi | Tổng số: 1 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại/ Fax: (04)3715 3632. Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com