Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Bộ Xây dựng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
03/2014/TT-BXD Thông tư số 03/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 20 tháng 02 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dụng của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 20-2-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
02/2014/TT-BXD Thông tư số 02/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 12 tháng 02 năm 2014 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 12-2-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
01/2014/TT-BXD Thông tư số 01/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 16 tháng 01 năm 2014 về việc hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 16-1-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1356/QĐ-BXD Quyết định số 1356/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 31 tháng 12 năm 2013 về việc công bố danh mục văn bản quy pham pháp luật hét hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2013.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 31-12-2013
Quyết định Download
21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT của Bộ Xây dựng – Bộ Công thương – Bộ Thông tin và truyền thông ngày 27 tháng 12 năm 2013 về việc Quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.
Bộ Xây dựng , Bộ Công Thương, Bộ thông tin và truyền thông ban hành ngày 27-12-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
2428/BXD-QLN Quyết định số 2428/BXD-QLN của Bộ Xây dựng ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2013 về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 15-11-2013
Quyết định Download
1148/QĐ -BXD Quyết định số 1148/QĐ -BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2013 về việc công bố thủ tục hành chính giữa cơ quan hành chính Nhà nước với nhau có liên quan đến tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 12-11-2013
Quyết định Download
19/2013/TT-BXD Thông tư số 19/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 31 tháng 10 năm 2013 về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 31-10-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
19/2013/TT-BXD Thông tư số 19/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 31 tháng 10 năm 2013 về việc ban hành qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 31-10-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
224/BXD-KTXD Công văn 224/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 18 tháng 10 năm 2013 về hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu trong hợp đồng thi công xây dựng công trình.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 18-10-2013
Công văn Download
16/2013/TT-BXD Thông tư số 16/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2013 về việc Sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 16-10-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
2141/BXD_QLN Công văn 2141/BXD_QLN của Bộ Xây dựng ban hành ngày 14 tháng 10 năm 2013 về Hướng dẫn triển khai thực hiện đầu tư dự án nhà ở xã hội.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 14-10-2013
Công văn Download
2129/BXD-HĐXD Công văn 2129/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2013 về hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và cấp giấy phép xây dựng.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 10-10-2013
Công văn Download
13/2013/TT-BXD Thông tư 13/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 15 tháng 8 năm 2013 về việc quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 15-8-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
12/2013/TT-BXD Thông tư số 12/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 31 tháng 7 năm 2013 về việc ban hành qui định tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 31-7-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
11/2013/TT-BXD Thông tư số 11/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 31 tháng 7 năm 2013 về việc qui định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 31-7-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
10/2013/TT-BXD Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 25 tháng 7 năm 2013 về việc qui định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 25-7-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1250/BXD-QLN Công văn 1250/BXD-QLN của Bộ Xây dựng ban hành ngày 25 tháng 6 năm 2013 về việc Hướng dẫn xác định đối tượng cho vay theo TT số 11/2013/TT-NHNN và TT số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 25-6-2013
Công văn Download
07/2013/TT-BXD Thông tư 07/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2013 về việc hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 15-5-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
06/2013/TT-BXD Thông tư 06/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 13 tháng 5 năm 2013 về việc Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 13-5-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Tìm thấy: 352 bản ghi | Tổng số: 18 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com