Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
ban chỉ đạo trung ương về giảm nghèo bền vững
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Bộ tư pháp
3154/QĐ-BTP Quyết định số 3154/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 24 tháng 11 năm 2014 về việc thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của Bộ Tư pháp.
Bộ tư pháp  ban hành ngày 24-11-2014
Quyết định Download
3143/QĐ-BTP Quyết định số 3143/QĐ-BTP của Bộ tư pháp ngày 21 tháng 11 năm 2014 về việc phê duyệt Đề án tăng cường các biện pháp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp của Bộ Tư pháp giai đoạn 2015-2020.
Bộ tư pháp  ban hành ngày 21-11-2014
Quyết định Download
TT18-2014-BTP Thông tư số 18/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 08 tháng 9 năm 2014 về việc Hướng dẫn việc bán đấu giá tài sản quy đinh tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.
Bộ tư pháp  ban hành ngày 8-9-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
2022/QĐ-BTP Quyết định số 2022/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 03 tháng 9 năm 2014 về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.
Bộ tư pháp  ban hành ngày 3-9-2014
Quyết định Download
3642/BBTP-PBGDPL Công văn số 3642/BBTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp ngày 25 tháng 8 năm 2014 về việc hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014.
Bộ tư pháp  ban hành ngày 25-8-2014
Công văn Download
19/2014/TT-NHNN Thông tư số 19/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 11 tháng 8 năm 2014 về việc Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.
Bộ tư pháp  ban hành ngày 11-8-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
08/2014/TT-BTP Thông tư số 08/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 26 tháng 02 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án.
Bộ tư pháp  ban hành ngày 26-2-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
07/2014/TT-BTP Thông tư số 07/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 24 tháng 02 năm 2014 về việc hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính.
Bộ tư pháp  ban hành ngày 24-2-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
24/2014/TTLT-BTC-BTP Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp ngày 17 tháng 02 năm 2014 về việc hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013-2020.
Bộ tư pháp , Bộ Tài chính  ban hành ngày 17-2-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
Tìm thấy: 9 bản ghi | Tổng số: 1 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại/ Fax: (04)3715 3632. Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com