Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
ban chỉ đạo trung ương về giảm nghèo bền vững
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Bộ tài nguyên và môi trường
1 2
27/2015/TT-BTNNT Thông tư số 27/2015/TT-BTNNT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 29 tháng 5 năm 2015 về việc đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác đọng môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 29-5-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
26/2015/TT-BTNMT Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 28 tháng 5 năm 2015 về việc quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 28-5-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
19/2015/TT-BTNMT Thông tư số 19/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 23 tháng 4 năm 2015 về việc quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 23-4-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
18/2015/TT-BTNMT Thông tư số 18/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi trường ngày 16 tháng 4 năm 2015 về việc quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường”.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 16-4-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
17/2015/TT-BTNMT Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 06 tháng 4 năm 2015 về việc quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 23-3-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
09/2015/TT-BTNMT Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi trường ngày 23 tháng 3 năm 2015 về việc Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 23-3-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
07/2015/TT-BTNMT Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi trường ngày 26 tháng 02 năm 2015 về việc quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc; lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đât, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 26-2-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
2906/QĐ-BTNMT Quyết định số 2906/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 18 tháng 12 năm 2014 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài nguyên và Môi trường miền Nam.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 18-12-2014
Quyết định Download
59/2014/TT-BTNMT Thông tư số 59/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 11 tháng 11 năm 2014 về việc quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 11-11-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
55/2014/TT-BTNMT Thông tư số 55/2014/TT-BTNMT ngày 12 tháng 9 năm 2014 về việc quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sỡ dữ liệu nền địa lỹ tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 12-9-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
TT52-2014-BTNMT Thông tư số 52/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 09 tháng 9 năm 2014 về việc quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 9-9-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
TT53-2014-BTNMT Thông tư số 53/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 09 tháng 9 năm 2014 về việc quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản và Bảo tàng Địa chất.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 9-9-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
44/2014/TT-BTNMT Thông tư số 44/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và môi trường ngày 01 tháng 8 năm 2014 Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 1-8-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
45/2014/TT-BTNMT Thông tư số 45/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và môi trường ngày 01 tháng 8 năm 2014 Quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 1-8-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
43/2014/TT-BTNMT Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và môi trường ngày 29 tháng 7 năm 2014 Quy định về đào tại nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 29-7-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
34/2014/TT-BTNMT Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và môi trường ngày 30 tháng 6 năm 2014 Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 30-6-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
30/2014/TT-BTNMT Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 02 tháng 6 năm 2014 Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 2-6-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
29/2014/TT-BTNMT Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 02 tháng 6 năm 2014 về Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 2-6-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
27/2014/TT-BTNMT Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 30 tháng 5 năm 2014 về việc quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 30-5-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
25/2014/TT-BTNMT Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 19 tháng 5 năm 2014 về việc quy định về Bản đồ địa chính.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 19-5-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1 2
Tìm thấy: 29 bản ghi | Tổng số: 2 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại/ Fax: (04)3715 3632. Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com