Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Bộ Tài chính
1 2 3
24/2014/TT-BTC Thông tư số 24/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30 tháng 7 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 30-7-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
97/2014/TT-BTC Thông tư số 97/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 24 tháng 7 năm 2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin truyền thông.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 24-7-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
94/2014/TT-BTC Thông tư số 94/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17 tháng 7 năm 2014 qui định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 17-7-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
89/2014/TT-BTC Thông tư số 89/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 07 tháng 7 năm 2014 về Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất nông nghiệp.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 7-7-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
87/2014/TT-BTC Thông tư số 87/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 04 tháng 7 năm 2014 về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ các trạm thu phí đường Quốc lộ 51.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 4-7-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
83/2014/TT-BTC Thông tư số 83/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26 tháng 6 năm 2014 Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 26-6-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
69/2014/TT-BTC Thông tư số 69/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26 tháng 5 năm 2014 về việc hướng dẫn quy trình thí điểm thu phí, lệ phí tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo trên Hành lang kinh tế Đông Tây theo mô hình “một cửa, một lần dừng”.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 26-6-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
80/2014/TT-BTC Thông tư số 80/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 23 tháng 6 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/2012/TT-BTC ngày 04/7/2012 của Bộ Tài chính Ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 23-6-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
78/2014/TT-BTC Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18 tháng 6 năm 2014 về việc Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 18-6-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
73/2014/TT-BTC Thông tư số 73/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30 tháng 5 năm 2014 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 30-5-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
7175/BTC-CST Công văn số 7175/BTC-CST của Bộ Tài chính ngày 30 tháng 5 năm 2014 về việc hướng dẫn một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 30-5-2014
Công văn Download
7062/BTC-TCT Công văn số 7062/BTC-TCT của Bộ Tài Chính ngày 29 tháng 5 năm 2014 về việc thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 29-5-2014
Công văn Download
70/2014/TT-BTC Thông tư số 70/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28 tháng 5 năm 2014 về việc quy định thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế và khí dầu mỏ hóa lỏng; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu khí và khí dầu mỏ hóa lỏng.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 28-5-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
67/2014/TT-BTC Thông tư số 67/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 21 tháng 5 năm 2014 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 21-5-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
6642/BTC-CST Công văn số 6642/BTC-CST của Bộ Tài chính ngày 21 tháng 5 năm 2014 về việc hướng dẫn các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị tổn thất.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 21-5-2014
Công văn Download
66/2014/TT-BTC Thông tư số 66/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20 tháng 5 năm 2014 về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 20-5-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1010/QĐ-BTC Quyết định số 1010/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc sửa đổi mẫu tem xì gà nhập khẩu.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 15-5-2014
Quyết định Download
59/2014/TTLT-BTC-BGTVT Thông tư liên tịch số 59/2014/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính – Bộ Giao thông Vận tải ngày 9 tháng 5 năm 2014 về việc Hướng dẫn thu, nộp và sử dụng nguồn thu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng vốn nhà nước.
Bộ Tài chính , Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 9-5-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
56/2014/TT-BTC Thông tư số 56/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28 tháng 4 năm 2014 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 28-4-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
45/2014/TT-BTC Thông tư số 45/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16 tháng 4 năm 2014 về việc Hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 16-4-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1 2 3
Tìm thấy: 42 bản ghi | Tổng số: 3 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com