Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
ban chỉ đạo trung ương về giảm nghèo bền vững
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Bộ Tài chính
1 2 3 4
49/2015/TT-BTC Thông tư số 49/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14 tháng 4 năm 2015 về việc quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 14-4-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
32/2015/TT-BTC Thông tư số 32/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17 tháng 03 năm 2015 về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 17-3-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
447/QĐ-BTC Quyết định số 447/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 10 tháng 3 năm 2015 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính tính đến hết ngày 31/12/2014.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 10-3-2015
Quyết định Download
29/2015/TT-BTC Thông tư số 29/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06 tháng 3 năm 2015 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 604+700, Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 8-3-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
269/QĐ-BTC Quyết định số 269/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 11 tháng 2 năm 2015 về việc đính chính Thông tư số 147/2014/TT-BTC ngày 08/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 11-2-2015
Quyết định Download
14/2015/TT-BTC Thông tư số 14/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30 tháng 01 năm 2015 về việc hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 30-1-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
424/BTC-TCDN Công văn số 424/BTC-TCDN của Bộ Tài chính ngày 14 tháng 01 năm 2015 về việc hướng dẫn điều chuyển khoản chênh lệch vốn chủ sở hữu của các Công ty con 100% vốn Công ty mẹ vượt vốn điều lệ được phê duyệt.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 14-1-2015
Công văn Download
02/2015/TT-BTC Thông tư số 02/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05 tháng 01 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 5-1-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
208/2014/TTLT-BTC-BGDĐT Thông tư liên tịch số 208/2014/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính – Bộ giáo dục và Đào tạo ngày 26 tháng 12 năm 2014 về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 124/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
Bộ Tài chính , Bộ Giáo dục, đào tạo  ban hành ngày 26-12-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
3096/TB-KBNN Thông báo số 3096/TB-KBNN của Bộ Tài chính ngày 28 tháng 11 năm 2014 về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2014.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 28-11-2014
Công văn Download
178/2014/TT-BTC Thông tư số 178/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26 tháng 11 năm 2014 về việc hướng dẫn một số nội dung về tài chính khi thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 26-11-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
178/2014/TT-BTC Thông tư số 178/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26 tháng 11 năm 2014 về việc hướng dẫn một số nội dung về tài chính khi thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 26-11-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
93/2014/NĐ-CP Nghị định số 93/2014/NĐ-CP của Bộ Tài chính ngày 17 tháng 10 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 17-10-2014
Nghị định Download
146/2014/TT-BTC Thông tư số 146/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06 tháng 10 năm 2014 về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 6-10-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
31/2014/TT-BTC Thông tư số 31/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 02 tháng 10 năm 2014 quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện
Bộ Tài chính  ban hành ngày 2-10-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
139/2014/TT-BTC Thông tư số 139/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 23 tháng 9 năm 2014 về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 84.58 và 84.59 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 23-9-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
2376a/QĐ-BTC Quyết định số 2376a/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 16 tháng 9 năm 2014 Về việc đính chính Thông tư số 132/2014/TT-BTC ngày 10/9/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện; phí kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô ba bánh và các loại xe tương đương đang lưu hành.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 16-9-2014
Quyết định Download
TT126-2014-BTC Thông tư số 126/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28 tháng 8 năm 2014 về việc Quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 28-8-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
122/2014/TT-BTC Thông tư số 122/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 27 tháng 8 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm hàng mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái, có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 27-8-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
123/2014/TT-BTC Thông tư số 123/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 27 tháng 8 năm 2014 về việc Hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).
Bộ Tài chính  ban hành ngày 27-8-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1 2 3 4
Tìm thấy: 75 bản ghi | Tổng số: 4 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại/ Fax: (04)3715 3632. Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com