Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Bộ Tài chính
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
33/2014/TT-BTC Thông tư số 33/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 14 tháng 3 năm 2014 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm công tác dự trữ quốc gia.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 14-3-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
32/2014/TT-BTC Thông tư số 32/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 11 tháng 3 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước – Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 11-3-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
30/2014/TT-BTC Thông tư số 30/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 7 tháng 3 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu và mã hàng đối với mặt hàng bột cacbonat canxi tại Biểu thuế xuất khẩu.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 7-3-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
2849/BTC-CST Công văn số 2849/BTC-CST ngày 06 tháng 03 năm 2014 về việc gia hạn cơ chế thí điểm huy động và quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 6-3-2014
Công văn Download
426/TB-KBNN Thông báo số 426/TB-KBNN của Bộ Tài Chính – Kho Bạc Nhà nước ngày 28 tháng 02 năm 2014 về Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3 năm 2014.
Bộ Tài chính , Kho bạc Nhà nước  ban hành ngày 28-2-2014
Khác Download
29/2014/TT-BTC Thông tư số 29/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26 tháng 02 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 26-2-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
24/2014/TTLT-BTC-BTP Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp ngày 17 tháng 02 năm 2014 về việc hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013-2020.
Bộ tư pháp , Bộ Tài chính  ban hành ngày 17-2-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
22/2014/TT-BTC Thông tư số 22/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14 tháng 2 năm 2014 về việc quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 14-2-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
19/2014/TT-BTC Thông tư số 19/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 11 tháng 02 năm 2014 về vệc quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 11-2-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
13/2014/TT-BTC Thông tư số 13/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 24 tháng 01 năm 2014 về việc quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 24-1-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
09/2014/TT-BTC Thông tư số 09/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16 tháng 01 năm 2014 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bán đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán theo quy định của Luật chứng khoán.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 16-1-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
397/BTC-HCSN Công văn số 397/BTC-HCSN của Bộ Tài chính ngày 9 tháng 01 năm 2014 về việc xử lý ngân sách cuối năm 2013 và đẩy mạnh tiến độ phân bổ vốn 2014 của các CTMTQG (vốn sự nghiệp).
Bộ Tài chính  ban hành ngày 9-1-2014
Công văn Download
06/2014/TT-BTC Thông tư số 06/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 07 tháng 01 năm 2014 về việc ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 7-1-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
05/2014/TT-BTC Thông tư số 05/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06 tháng 01 năm 2014 về việc quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 5-1-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
04/2014/TT-BTC Thông tư số 04/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 02 tháng 01 năm 2014 về việc quy định quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 2-1-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
01/2014/TT-BTC Thông tư số 01/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 02 tháng 01 năm 2014 về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 2-1-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
03/2014/TT-BTC Thông tư số 03/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 02 tháng 01 năm 2014 về việc Hướng dẫn việc bàn giao đường giao thông, hệ thống điện, công trình thủy lợi, trường học của các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 2-1-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
219/2013/TT-BTC Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2013 về việc hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 31-12-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
218/2013/TT-BTC Thông tư số 218/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2013 về việc quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 31-12-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
216/2013/TT-BTC Thông tư số 216/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2013 về việc sửa đổi Thông tư số 38/2011/TT-BTC ngày 16/3/2011 quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 31-12-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
Tìm thấy: 8066 bản ghi | Tổng số: 404 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com