Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Bộ nội vụ
5430/BNV-TCBC Công văn số 5430/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ ngày 18 tháng 12 năm 2014 về việc biên chế công chức, viên chức năm 2015.
Bộ nội vụ  ban hành ngày 18-12-2014
Công văn Download
15/2014/TT-BNV Thông tư số 15/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 31 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Bộ nội vụ  ban hành ngày 31-10-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
13/2014/TT-BNV Thông tư số 13/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 31 tháng 10 năm 2014 về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ.
Bộ nội vụ  ban hành ngày 31-10-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
14/2014/TT-BNV Thông tư số 14/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 31 tháng 10 năm 2014 về việc quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.
Bộ nội vụ  ban hành ngày 31-10-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
24/2014/TTLT-BKHCN-BNV Thông tư Liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.
Bộ nội vụ  ban hành ngày 1-10-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
02/2014/TTLT-BNV-UBDT Thông tư Liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11 tháng 9 năm 2014 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc.
Bộ nội vụ  ban hành ngày 11-9-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
03/2014/TTLT-TTCP-BNV Thông tư Liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08 tháng 9 năm 2014 về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Bộ nội vụ  ban hành ngày 8-9-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
06/2014/TTLT-BXD-BNV Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BXD-BNV của Bộ Xây dựng – Bộ Nội vụ ngày 14 tháng 5 năm 2014 về việc Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng.
Bộ Xây dựng , Bộ nội vụ  ban hành ngày 14-5-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
Tìm thấy: 8 bản ghi | Tổng số: 1 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại/ Fax: (04)3715 3632. Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com