Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
ban chỉ đạo trung ương về giảm nghèo bền vững
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
15/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư số 15/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 30 tháng 3 năm 2015 về việc hướng dẫn giám sát việc thực hiện chế độ tuyển dụng, sử dụng lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và chế độ khác đối với người lao động và viên chức quản lý trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 30-3-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
384/QĐ-LĐTBXH Quyết định số 384/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 26 tháng 3 năm 2015 về việc thành lập Ban chỉ đạo điều tra Lao động, tiền lương và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2015.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 26-3-2015
Quyết định Download
382/QĐ-LĐTBXH Quyết định 382/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 25 tháng 3 năm 2015 về việc ban hành Kế hoạch đẩy mạnh triển khai Luật xử lý vi phạm hành chính của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 25-3-2015
Quyết định Download
07/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư số 07/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 25 tháng 02 năm 2015 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 25-2-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
03/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 23 tháng 01 năm 2015 về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 23-1-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1694/QĐ-LĐTBXH Quyết định số 1694/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động- Thương Binh và Xã hội ngày 24 tháng 12 năm 2014 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ dung hoặc thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 24-12-2014
Quyết định Download
30/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ngày 24 tháng 10 năm 2014 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành lao động- Thương binh và Xã hội.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 24-10-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
27/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư số 27/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ngày 06 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn việc cơ quan quản lý nhà nước về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 6-10-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
19/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động Thương binh Xã hội ngày 15 tháng 8 năm 2014 về việc Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật về lao động là người giúp việc gia đình.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 15-8-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
647/QĐ-LĐTBXH Quyết định số 647/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 5 tháng 6 năm 2014 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2013.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 5-6-2014
Quyết định Download
1861/LĐTBXH-LĐTL Công văn số 1861/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 4 tháng 6 năm 2014 về việc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại trả lương.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 4-6-2014
Công văn Download
12/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư số 12/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 27 tháng 5 năm 2014 về việc Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 04 nghề thuộc nhóm nghề Pháp luật – Môi trường và bảo vệ môi trường.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 27-5-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
11/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư số 11/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 27 tháng 5 năm 2014 về việc Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 12 nghề thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 27-5-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
10/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư số 10/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 27 tháng 5 năm 2014 về việc Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề thuộc nhóm nghề Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân – Sản xuất và chế biến – Máy tính và công nghệ thông tin.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 27-5-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
09/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư số 09/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 27 tháng 5 năm 2014 về việc Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 04 nghề thuộc nhóm nghề Kinh doanh và Quản lý.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 27-5-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1311/LĐTBXH-LĐTL Công văn số 1311/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ngày 23 tháng 4 năm 2014 về việc báo cáo thực hiện chính sách lao động dôi dư.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 23-4-2014
Công văn Download
01/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 08 tháng 01 năm 2014 về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 8-1-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
Tìm thấy: 17 bản ghi | Tổng số: 1 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại/ Fax: (04)3715 3632. Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com