Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
01/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 08 tháng 01 năm 2014 về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 8-1-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
43/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư số 43/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 30 tháng 12 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong các tổ chức được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định của Luật Chứng khoán.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 30-12-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
43/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư số 43/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 30 tháng 12 năm 2013 về việc Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong các tổ chức được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định của Luật Chứng khoán.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 30-12-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
5083/TB-BLĐTBXH Thông báo số 5083/TB-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và xã hội ban hành ngày 23 tháng 12 năm 2013 về việc nghỉ Tết âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp nghỉ lễ năm 2014.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 23-12-2013
Khác Download
33/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư 33/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày 16 tháng 12 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan có thuê mướn lao động.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 16-12-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
31/2013/TTLT/BLĐTBXH-BTC Thông tư liên tịch số 31/2013/TTLT/BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động thương binh xã hội – Bộ tài chính ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện QĐ 1465/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 12-11-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
30/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh xã hội ban hành ngày 25 tháng 10 năm 2013 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 25-10-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP của Bộ Lao động Thương binh xã hội – Bộ Quốc phòng ban hành ngày 22 tháng 10 năm 2013 về việc hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 22-10-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
26/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư số 26/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh xã hội ban hành ngày 18 tháng 10 năm 2013 về việc ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 18-10-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
25/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh xã hội ban hành ngày 18 tháng 10 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm độc hại.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 18-10-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
23/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh xã hội ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2013 về việc hướng dẫn một số điều về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề của Nghị định 73/2012/NĐ-CP.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 16-10-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
3957/LĐTBXH-QLLĐNN Công văn 3957/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và xã hội ban hành ngày 15 tháng 10 năm 2013 về việc thông tin tuyên truyền về Nghị định 95/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 1465/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 15-10-2013
Công văn Download
22/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư số 22/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và xã hội ban hành ngày 15 tháng 10 năm 2013 về việc qui định mẫu và nội dung của Hợp đồng cung ứng lao động và Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 15-10-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
13/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư 13/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh xã hội ban hành ngày 21 tháng 8 năm 2013 về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 73/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 21-8-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
958/QĐ-LĐTBXH Quyết định 958/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành ngày 25 tháng 6 năm 2013 về việc cho phép sử dụng 08 bộ chương trình đào tạo cho 08 nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế đã chuyển giao từ Malaysia để áp dụng tổ chức đào tạo thí điểm năm 2013.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 25-6-2013
Quyết định Download
11/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội ban hành ngày 11 tháng 6 năm 2013 về việc việc ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 11-6-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
10/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội ban hành ngày 10 tháng 6 năm 2013 về việc ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 10-6-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
08/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư 08/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày 10 tháng 6 năm 2013 về việc hướng dẫn Nghị định 46/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 10-6-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
854/QĐ-BLĐTBXH Quyết định 854/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và xã hội ban hành ngày 6 tháng 6 năm 2013 về việc phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 6-6-2013
Quyết định Download
05/2013/TT-BLĐTBXH TThông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và xã hội ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2013 về việc hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 15-5-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
Tìm thấy: 1317 bản ghi | Tổng số: 66 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com