Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
ban chỉ đạo trung ương về giảm nghèo bền vững
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3073/BKHĐT-PTDN Công văn số 3073/BKHĐT-PTDN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 21 tháng 05 năm 2015 về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty và công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 21-5-2015
Công văn Download
02/2015/TT-BKHĐT Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 16 tháng 4 năm 2015 về việc hướng dẫn về công bố thông tin của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 16-4-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
183/QĐ-BKHĐT Quyết định số 183/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 17 tháng 02 năm 2015 về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2015 – 2016 Dự án Tăng cường năng lực xây dựng, theo dõi và đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thân thiện với trẻ em.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 17-2-2015
Quyết định Download
01/2015/TT-BKHĐT Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 14 tháng 02 năm 2015 về việc quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 14-2-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1758/QĐ-BKHĐT Quyết định số 1758/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 03 tháng 12 năm 2014 về việc giao vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 3-12-2014
Quyết định Download
08/2014/TT-BKHĐT Thông tư số 08/2014/TT-BKHĐT của Bộ kế hoạch và Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 216/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 26-11-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
05/2014/TT-BKHĐT Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 30 tháng 9 năm 2014 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 30-9-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1339/QĐ-BKHĐT Quyết định số 1339/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 29 tháng 9 năm 2014 về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 29-9-2014
Quyết định Download
5356/BKHĐT-QLĐT Công văn số 5356/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 18 tháng 8 năm 2014 về việc đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 18-8-2014
Công văn Download
680/QĐ-BKHĐT Quyết định số 680/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 28 tháng 5 năm 2014 về việc ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Tổng cục Thống kê.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 28-5-2014
Quyết định Download
129/QĐ-BKHĐT Quyết định số 129/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 25 tháng 01 năm 2014 về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2014.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 25-1-2014
Quyết định Download
Tìm thấy: 11 bản ghi | Tổng số: 1 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại/ Fax: (04)3715 3632. Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com