Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
ban chỉ đạo trung ương về giảm nghèo bền vững
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Bộ Giao thông Vận tải
02/2015/TT-BGTVT Thông tư số 02/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 25 tháng 02 năm 2015 về việc công bố vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 25-2-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
01/2015/TT-BGTVT Thông tư số 01/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 21 tháng 01 năm 2015 về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 21-1-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
89/2014/TT-BGTVT Thông tư số 89/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 31 tháng 12 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2009/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 31-12-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
88/2014/TT-BGTVT Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 31 tháng 12 năm 2014 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 31-12-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
87/2014/TT-BGTVT Thông tư số 87/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 31 tháng 12 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 31-12-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
84/2014/TT-BGTVT Thông tư số 84/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 31 tháng 12 năm 2014 về việc quy định về tổ chức giao thông và đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 31-12-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
32/CT-BGTVT Chỉ thị số 32/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 30 tháng 12 năm 2014 về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Giao thông vận tải.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 30-12-2014
Chỉ thị Download
77/2014/TT-BGTVT Thông tư số 77/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 19 tháng 12 năm 2014 về việc quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải Hải Phòng và Sài Gòn – Vũng Tàu theo cơ chế thí điểm tại Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 19-12-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
75/2014/TT-BGTVT Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 19 tháng 12 năm 2014 về việc quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 19-12-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
74/2014/TT-BGTVT Thông tư số 74/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 19 tháng 12 năm 2014 về việc ban hành Quy chế công tác Lưu trữ của Bộ Giao thông vận tải.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 19-12-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
72/2014/TT-BGTVT Thông tư số 72/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 12 tháng 12 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 12-12-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
54/2014/TT-BGTVT Thông tư số 54/2014/TT-BGTVT của Bộ giao thông vận tải ngày 20 tháng 10 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 20-10-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
3771/QĐ-BGTVT Quyết định số 3771/QĐ-BGTVT của Bộ giao thông vận tải ngày 06 tháng 10 năm 2014 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể các Trung tâm đăng kiểm và dây chuyền kiểm định xe cơ giới đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 6-10-2014
Quyết định Download
21/2014/TT-BGTVT Thông tư số 21/2014/TT-BGTVT của Bộ giao thông vận tải ngày 04 tháng 6 năm 2014 về việc công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 4-6-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
20/2014/TT-BGTVT Thông tư số 20/2014/TT-BGTVT của Bộ giao thông vận tải ngày 30 tháng 5 năm 2014 về việc thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 30-5-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
19/2014/TT-BGTVT Thông tư số 19/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 28 tháng 5 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng, Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy và Thông tư số 41/2013/TT-BGTVT ngày 05/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 28-5-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
16/2014/TT-BGTVT Thông tư số 16/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 13 tháng 5 năm 2014 về việc quy định về điều khiển đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 13-5-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
15/2014/TT-BGTVT Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 13 tháng 5 năm 2014 về việc Hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 13-5-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
59/2014/TTLT-BTC-BGTVT Thông tư liên tịch số 59/2014/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính – Bộ Giao thông Vận tải ngày 9 tháng 5 năm 2014 về việc Hướng dẫn thu, nộp và sử dụng nguồn thu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng vốn nhà nước.
Bộ Tài chính , Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 9-5-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
11/2014/TT-BGTVT Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 29 tháng 4 năm 2014 về việc hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 29-4-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
Tìm thấy: 20 bản ghi | Tổng số: 1 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại/ Fax: (04)3715 3632. Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com