Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Bộ Giao thông Vận tải
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
03/2014/TT-BGTVT Thông tư số 03/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 10 tháng 3 năm 2014 về việc quy định về bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống, thiết bị dẫn đường, giám sát và bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 10-3-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
58/2013/TT-BGTVT Thông tư số 58/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 30 tháng 12 năm 2013 về việc quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 30-12-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
53/2013/TT-BGTVT Thông tư số 53/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 13 tháng 12 năm 2013 về việc Ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 13-12-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
41/2013/TT-BGTVT Thông tư số 41/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 5 tháng 11 năm 2013 về việc qui định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 5-11-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
38/2013/TT-BGTVT Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 24 tháng 10 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thôngtw 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải qui định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 24-10-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
37/2013/TT-BGTVT Thông tư số 37/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 24 tháng 10 năm 2013 về việc về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 24-10-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
11302/BGTVT-TC Công văn số 11302/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 22 tháng 10 năm 2013 về việc Tiết kiệm trong sử dụng kinh phí đi công tác.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 22-10-2013
Công văn Download
10056/BGTVT-CQLXD Công văn 10056/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 23 tháng 9 năm 2013 về việc Hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung của Nghị định 15/2013/NĐ-CP đối với các dự án xây dựng công trình giao thông do Bộ Giao thông Vận tải quản lý.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 23-9-2013
Công văn Download
07/2013/TT-BGTVT Thông tư 07/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 3 tháng 5 năm 2013 về việc qui định về quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin giấy phép lái xe.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 3-5-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1108/QĐ-BGTVT Quyết định 1108/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 26 tháng 4 năm 2013 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng Đường thủy nội địa khu vực phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 26-4-2013
Quyết định Download
1071/QĐ-BGTVT Quyết định 1071/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 24 tháng 4 năm 2013 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 24-4-2013
Quyết định Download
1070/QĐ-BGTVT Quyết định 1070/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 23 tháng 4 năm 2013 về việc ban hành Quy định về kiểm tra, kiểm soát tiến độ, chất lượng công trình xây dựng, giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 23-4-2013
Quyết định Download
883/QĐ-BGTVT Quyết định 883/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 8 tháng 4 năm 2013 về việc quy định hướng dẫn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất xây dựng các dự án đầu tư xây dựng giao thông
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 8-4-2013
Quyết định Download
06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT của Bộ Khoa học công nghệ - Bộ Công Thương - Bộ Công an – Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 28 tháng 02 năm 2013 về việc qui định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, gắn máy, xe đạp máy.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 28-2-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
12/2012/QĐ-BGTVT Quyết định số 12/2012/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 2 tháng 1 năm 2013 về việc công bố danh mục văn bản qui phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2012.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 2-1-2013
Quyết định Download
58/2012/TT-BGTVT Thông tư số 58/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2012 về việc ban hành định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 28-12-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
55/2012/TT-BGTVT Thông tư số 55/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2012 về việc ban hành qui chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn di động trên biển và qui chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 26-12-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
50/2012/TT-BGTVT Thông tư số 50/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 19 tháng 12 năm 2012 về việc qui định về quản lý tiếp nhận và xử lý chất thải lỏng có dầu từ tàu biển tại cảng biển Việt Nam.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 19-12-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
45/2012/TT-BGTVT Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 23 tháng 10 năm 2012 về việc qui định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất lắp ráp mô tô, xe gắn máy.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 23-10-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
44/2012/TT-BGTVT Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 23 tháng 10 năm 2012 về việc qui định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 23-10-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tìm thấy: 272 bản ghi | Tổng số: 14 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com