Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Bộ Công Thương
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1694/QĐ-BCT Quyết định số 1694/QĐ-BCT của Bộ Công thương ngày 03 tháng 03 năm 2014 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành.
Bộ Công Thương ban hành ngày 3-3-2014
Quyết định Download
09/2014/TT-BCT Thông tư số 09/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 24 tháng 02 năm 2014 về việc quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 và năm 2015 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia.
Bộ Công Thương ban hành ngày 24-2-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
06/2014/TT-BCT Thông tư số 06/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 11 tháng 02 năm 2014 về việc quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Bộ Công Thương ban hành ngày 11-2-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
04/2014/TT-BCT Thông tư số 04/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 27 tháng 01 năm 2014 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.
Bộ Công Thương ban hành ngày 27-1-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
03/2014/TT-BCT Thông tư số 03/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 25 tháng 01 năm 2014 về việc quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép.
Bộ Công Thương ban hành ngày 25-1-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
44/2013/TTLT-BCT-BKHCN Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN của Bộ Công thương – Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 31 tháng 12 năm 2013 về việc quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.
Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương ban hành ngày 31-12-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
45/2013/TT-BCT Thông tư số 45/2013/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 31 tháng 12 năm 2013 về việc quy định Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.
Bộ Công Thương ban hành ngày 31-12-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
39/2013/TT-BCT Thông tư số 39/2013/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 30 tháng 12 năm 2013 về việc quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng.
Bộ Công Thương ban hành ngày 30-12-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
37/2013/TT-BCT Thông tư số 37/2013/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 30 tháng 12 năm 2013 về việc quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà.
Bộ Công Thương ban hành ngày 30-12-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
10147/QĐ-BCT Quyết định số 10147/QĐ-BCT của Bộ Công thương ngày 30 tháng 12 năm 2013 về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại các huyện đảo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030”.
Bộ Công Thương ban hành ngày 30-12-2013
Quyết định Download
10128/QĐ-BCT Quyết định số 10128/QĐ-BCT của Bộ Công thương ngày 30 tháng 12 năm 2013 về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, flourit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025.
Bộ Công Thương ban hành ngày 30-12-2013
Quyết định Download
37/2013/TT-BCT Thông tư 37/2013/TT-BCT của Bộ Công thương ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2013 về việc quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà
Bộ Công Thương ban hành ngày 30-12-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
36/2013/TT-BCT Thông tư số 36/2013/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 27 tháng 12 năm 2013 về việc quy định xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.
Bộ Công Thương ban hành ngày 27-12-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT của Bộ Xây dựng – Bộ Công thương – Bộ Thông tin và truyền thông ngày 27 tháng 12 năm 2013 về việc Quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.
Bộ Xây dựng , Bộ Công Thương, Bộ thông tin và truyền thông ban hành ngày 27-12-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
35/2013/TT-BCT Thông tư số 35/2013/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 26 tháng 12 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công Thương.
Bộ Công Thương ban hành ngày 26-12-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
9990/QĐ-BCT Quyết định số 9990/QĐ-BCT của Bộ Công thương ban hành ngày 25 tháng 12 năm 2013 về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời.
Bộ Công Thương ban hành ngày 25-12-2013
Quyết định Download
34/2013/TT-BCT Thông tư số 34/2013/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 24 tháng 12 năm 2013 về việc công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Bộ Công Thương ban hành ngày 24-12-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
9812/QĐ-BCT Quyết định số 9812/QĐ-BCT của Bộ Công thương ban hành ngày 23 tháng 12 năm 2013 về việc bổ sung qui hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007 – 2015, định hướng đến năm 2025.
Bộ Công Thương ban hành ngày 23-12-2013
Quyết định Download
33/2013/TT-BCT Thông tư 33/2013/TT-BCT của Bộ Công thương ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2013 về việc quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 .
Bộ Công Thương ban hành ngày 18-12-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
28/2013/TT-BCT Thông tư số 28/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 6 tháng 11 năm 2013 về việc quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Bộ Công Thương ban hành ngày 6-11-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tìm thấy: 375 bản ghi | Tổng số: 19 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com