Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
ban chỉ đạo trung ương về giảm nghèo bền vững
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Bộ Công Thương
1 2
04/2015/TT-BCT Thông tư số 04/2015/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 16 tháng 3 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xử trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN- Hàn Quốc.
Bộ Công Thương ban hành ngày 16-3-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
01/2015/TT-BCT Thông tư số 01/2015/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 12 tháng 01 năm 2015 về việc quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.
Bộ Công Thương ban hành ngày 12-1-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
44/2014/TT-BCT Thông tư số 44/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 28 tháng 11 năm 2014 về việc quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia.
Bộ Công Thương ban hành ngày 28-11-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
10681/QĐ-BCT Quyết định số 10681/QĐ-BCT của Bộ Công thương ngày 20 tháng 11 năm 2014 về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025.
Bộ Công Thương ban hành ngày 20-11-2014
Quyết định Download
43/2014/TT-BCT Thông tư số 43/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 19 tháng 11 năm 2014 quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực.
Bộ Công Thương ban hành ngày 19-11-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
38/2014/TT-BCT Thông tư số 38/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 24 tháng 10 năm 2014 về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
Bộ Công Thương ban hành ngày 24-10-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
37/2014/TT-BCT Thông tư số 37/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 24 tháng 10 năm 2014 về việc quy định việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.
Bộ Công Thương ban hành ngày 24-10-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
36/2014/TT-BCT Thông tư số 36/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 22 tháng 10 năm 2014 quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.
Bộ Công Thương ban hành ngày 22-10-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
34/2014/TT-BCT Thông tư số 34/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 15 tháng 10 năm 2014 quy định về công tác phối hợp giữa cơ quan Quản lý thị trường các cấp trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính.
Bộ Công Thương ban hành ngày 15-10-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
33/2014/TT-BTC Thông tư số 33/2014/TT-BTC của Bộ Công thương ngày 10 tháng 10 năm 2014 về việc quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.
Bộ Công Thương ban hành ngày 10-10-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
27/2014/TT-BCT Thông tư số 27/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 04 tháng 9 năm 2014 quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bộ Công Thương ban hành ngày 4-9-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
6741/QĐ-BCT Quyết định số 6741/QĐ-BCT của Bộ Tài chính ngày 31 tháng 7 năm 2014 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành.
Bộ Công Thương ban hành ngày 31-7-2014
Quyết định Download
16/2014/TT-BCT Thông tư số 16/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 29 tháng 5 năm 2014 về việc Quy định về thực hiện giá bán điện.
Bộ Công Thương ban hành ngày 29-5-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
15/2014/TT-BCT Thông tư số 15/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 28 tháng 5 năm 2014 về việc quy định về mua, bán công suất phản kháng.
Bộ Công Thương ban hành ngày 28-5-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
14/2014/TT-BCT Thông tư số 14/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 26 tháng 5 năm 2014 về việc quy định trình tự xác minh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan Điều tiết điện lực.
Bộ Công Thương ban hành ngày 26-5-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
4579/QĐ-BCT Quyết định số 4579/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 23 tháng 5 năm 2014 về việc bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, nikken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025.
Bộ Công Thương ban hành ngày 23-5-2014
Quyết định Download
4579/QĐ-BCT Quyết định số 4579/QĐ-BCT của Bộ Công thương ngày 23 tháng 5 năm 2014 về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025.
Bộ Công Thương ban hành ngày 23-5-2014
Quyết định Download
13/2014/TT-BCT Thông tư số 13/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 14 tháng 5 năm 2014 về việc Quy định về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường.
Bộ Công Thương ban hành ngày 14-5-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
2757/QĐ-BCT Quyết định số 2757/QĐ-BCT của Bộ Công thương ngày 31 tháng 3 năm 2014 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Bộ Công Thương ban hành ngày 31-3-2014
Quyết định Download
1694/QĐ-BCT Quyết định số 1694/QĐ-BCT của Bộ Công thương ngày 03 tháng 03 năm 2014 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành.
Bộ Công Thương ban hành ngày 3-3-2014
Quyết định Download
1 2
Tìm thấy: 23 bản ghi | Tổng số: 2 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại/ Fax: (04)3715 3632. Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com