Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Bộ Công An
1 2 3 4 5 6 7 8
08/2013/TTLT-BCA-BNG Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BCA-BNG của Bộ Công an – Bộ Ngoại giao ban hành ngày 20 tháng 8 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của TTLT 08/2009/TTLT/BCA-BNG hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài.
Bộ Công An  ban hành ngày 20-8-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
số 2850/BNV-CCVC Công văn số 2850/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ ban hành ngày 12 tháng 8 năm 2013 về việc thực hiện chế độ nghỉ hưu năm 2014 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp
Bộ Công An  ban hành ngày 12-8-2013
Công văn Download
12/2013/TT-BCA Thông tư số 12/2013/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 1 tháng 3 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 Thông tư 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định về đăng ký xe.
Bộ Công An  ban hành ngày 1-3-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
11/TT-BCA Thông tư số 11/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 1 tháng 3 năm 2013 về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/10/2010 và Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
Bộ Công An  ban hành ngày 1-3-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
10/TT-BCA Thông tư số 10/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 22 tháng 2 năm 2013 về việc qui định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 90/2010/NĐ-CP ngày 18/8/2010 qui định về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Bộ Công An  ban hành ngày 22-2-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA của Bộ Tư pháp – Bộ Ngoại Giao – Bộ Công an ban hành ngày 31 tháng 1 năm 2013 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 13 Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày 01/03/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định 78/2009/NĐ-CP ngày 22/09/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.
Bộ Công An  ban hành ngày 31-1-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
26/2012/TT-BCA Thông tư số 26/2012/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 10 tháng 5 năm 2012 về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung 1.050.000đ/tháng trong Công an nhân dân.
Bộ Công An  ban hành ngày 10-5-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
25/2012/TT-BCA Thông tư số 25/2012/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 2 tháng 5 năm 2012 qui định về Thủ trưởng, phó Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành án hình sự trong Công an nhân dân.
Bộ Công An  ban hành ngày 2-5-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
24/2012/TT-BCA Thông tư số 24/2012/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 2 tháng 5 năm 2012 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp công vụ trong Công an nhân dân.
Bộ Công An  ban hành ngày 2-5-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
23/2012/TT-BCA Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 27 tháng 4 năm 2012 về việc qui định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"
Bộ Công An  ban hành ngày 27-4-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
22/2012/TT-BCA Thông tư số 22/2012/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2012 về việc qui định chế độ nghỉ dưỡng trong Công an nhân dân.
Bộ Công An  ban hành ngày 17-4-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
61/2012/TTLT- BTC -BCA Thông tư liên tịch số 61/2012/TTLT- BTC -BCA của Bộ Tài chính và Bộ Công an ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2012 về việc qui định việc quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội.
Bộ Công An  ban hành ngày 17-4-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
14/TT-BCA Thông tư số 14/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 20 tháng 3 năm 2012 về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.
Bộ Công An  ban hành ngày 20-3-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
13/TT-BCA Thông tư số 13/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 20 tháng 3 năm 2012 về việc ban hành tiêu chuẩn Quốc gia trong lĩnh vực an ninh thuộc Bộ Công an về phương tiện thủy Công an nhân dân; về kho tổng hợp; kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong Công an nhân dân.
Bộ Công An  ban hành ngày 20-3-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
01/2012/TTLT/BCA-BNG Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT/BCA-BNG ngày 03/01/2012 Của Bộ Công An, Bộ Ngoại Giao về việc sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngàu 29/01/2002 và Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 12/5/2009 của Bộ Công an- Bộ ngoại giao trong lĩnh vực xuất nhập cảnh
Bộ Ngoại giao , Bộ Công An  ban hành ngày 3-1-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
01/2012/TT-BCA Thông tư số 01/2012/TT-BCA ngày 03/01/2011 của Bộ Công an về việc quy định và ban hành các loại biểu mẫu, sổ theo dõi sử dụng trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam
Bộ Công An  ban hành ngày 3-1-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
12/2011/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA Thông tư liên tịch số 12/2011/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA ngày 15/12/2011 của Thanh tra chính phủ, viện kiểm soát nhân dân tối cao, toán án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Bộ quốc phòng, Bộ công an về việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng
Thanh tra chính phủ, Bộ Công An , Bộ Quốc phòng , Kiểm toán Nhà nước, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành ngày 15-12-2011
Thông tư, thông tư liên tịch Download
06/2011/TTLT-BCA-BNV Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BCA-BNV ngày 08/09/2011 của Bộ Công an, Bộ Nội vụ về việc quy định các chức danh tương đương để xét khen thưởng đối với lãnh đạo, chỉ huy có quá trình cống hiến trong Công an nhân dân
Bộ Công An , Bộ nội vụ  ban hành ngày 8-9-2011
Thông tư, thông tư liên tịch Download
62/2011/TT-BCA Thông tư số 62/2011/TT-BCA ngày 07/09/2011 của Bộ Công an về việc quy định về hoạt động tuần tra kiểm soát của Cảnh sát đường thủy
Bộ Công An  ban hành ngày 7-9-2011
Thông tư, thông tư liên tịch Download
61/2011/TT-BCA Thông tư số 61/2011/TT-BCA ngày 30/08/2011 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp công vụ trong Công an nhân dân
Bộ Công An  ban hành ngày 31-8-2011
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1 2 3 4 5 6 7 8
Tìm thấy: 145 bản ghi | Tổng số: 8 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com