Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Ban tổ chức cán bộ chính phủ
1 2 3 4
51/2004/QĐ-BNV Quyết định số 51/2004/QĐ-BNV ngày 22 tháng 07 năm 2004 của Bộ nội vụ về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị giai đoạn 2005 - 2010
Ban tổ chức cán bộ chính phủ  ban hành ngày 22-7-2004
Quyết định Download
293/BTCCBCP-CCVC công văn Số 293/BTCCBCP-CCVC ngày 25 tháng 07 năm 2002 của Ban tổ chức cán bộ Chính phủ về hướng dẫn tổ chức thi nâng ngạch Chuyên Viên lên Chuyên Viên Chính năm 2002
Ban tổ chức cán bộ chính phủ  ban hành ngày 25-7-2002
Công văn Download
218/BTCCBCP-TCCB công văn Số 218/BTCCBCP-TCCB ngày 15 tháng 07 năm 2002 của Ban tổ chức - cán bộ Chính phủ về Tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước
Ban tổ chức cán bộ chính phủ  ban hành ngày 15-7-2002
Công văn Download
212/BTCCBCP-TCCB công văn Số 212/BTCCBCP-TCCB ngày 11 tháng 07 năm 2002 của Ban tổ chức - cán bộ Chính phủ về hướng dẫn tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước
Ban tổ chức cán bộ chính phủ  ban hành ngày 11-7-2002
Công văn Download
32/2002/QĐ-BTCCBCP Quyết định Số 32/2002/QĐ-BTCCBCP ngày 01 tháng 07 năm 2002 của Ban tổ chức - cán bộ Chính phủ Về việc ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước"
Ban tổ chức cán bộ chính phủ  ban hành ngày 1-7-2002
Quyết định Download
07/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC- BTCCBCP-TCĐC Thông tư Số 07/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC- BTCCBCP-TCĐC ngày 27 tháng 05 năm 2002 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và xã hội - Bộ Tài chính -ban tổ chức - cán bộ Chính phủ về Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người lao động trực tiếp tham gia và phục
Bộ Tài chính , Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội , Ban tổ chức cán bộ chính phủ  ban hành ngày 27-5-2002
Thông tư, thông tư liên tịch Download
24/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTCCBCP Thông tư Số 24/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTCCBCP ngày 29 tháng 04 năm 2002 của liên tịch bộ giáo dục và đào tạo - Ban tổ chức cán bộ- chính phủ Hướng dẫn việc xét tuyển dụng công chức giáo viên phổ thông, mầm non.
Bộ Giáo dục, đào tạo , Ban tổ chức cán bộ chính phủ  ban hành ngày 29-4-2002
Thông tư, thông tư liên tịch Download
22/2002/TT-BTCCBCP Thông tư Số 22/2002/TT-BTCCBCP ngày 23 tháng 04 năm 2002 của Ban tổ chức - cán bộ Chính phủ về Hướng dẫn việc xử lý cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước vi phạm việc cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp.
Ban tổ chức cán bộ chính phủ  ban hành ngày 23-4-2002
Thông tư, thông tư liên tịch Download
17/2002/TT-BTCCBCP Thông tư Số 17/2002/TT-BTCCBCP ngày 01 tháng 04 năm 2002 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp phục vụ đối với nhân viên được giao nhiệm vụ thường xuyên, trực tiếp chăm sóc người tàn tật nặng trong các cơ sở nuôi dưỡng t
Ban tổ chức cán bộ chính phủ  ban hành ngày 1-4-2002
Thông tư, thông tư liên tịch Download
11/2002/TTLT-BGDĐT-BTCCBCP-BTC-BLĐTBXH Thông tư Số 11/2002/TTLT-BGDĐT-BTCCBCP-BTC-BLĐTBXH ngày 27 tháng 03 năm 2002 của liên tịch bộ giáo dục và đào tạo - ban tổ chức - cán bộ chính phủ - bộ tài chính - bộ lao động thương binh và xã hội Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ng
Bộ Tài chính , Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội , Bộ Giáo dục, đào tạo , Ban tổ chức cán bộ chính phủ  ban hành ngày 27-3-2002
Thông tư, thông tư liên tịch Download
02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP Thông tư Số 02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP ngày 08 tháng 03 năm 2002 của liên tịch Bộ Xây dựng - ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ Hướng dẫn về phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị
Bộ Xây dựng , Ban tổ chức cán bộ chính phủ  ban hành ngày 8-3-2002
Thông tư, thông tư liên tịch Download
14/2002/QĐ-BTCCBCP Quyết định Số 14/2002/QĐ-BTCCBCP ngày 07 tháng 03 năm 2002 của Ban tổ chức - cán bộ Chính phủ về Ban hành "Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức - cán bộ Nhà nước năm 2002"
Ban tổ chức cán bộ chính phủ  ban hành ngày 7-3-2002
Quyết định Download
10/2002/TT-BTCCBCP Thông tư Số 10/2002/TT-BTCCBCP ngày 18 tháng 02 năm 2002 của Ban tổ chức - cán bộ Chính phủ về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 180/2001/QĐ-TTg ngày 16/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các đơn vị thàn
Ban tổ chức cán bộ chính phủ  ban hành ngày 18-2-2002
Thông tư, thông tư liên tịch Download
09/2002/TTLT-BTCCBCP-BLĐTB&XH-BTC-BY Thông tư Số 09/2002/TTLT-BTCCBCP-BLĐTB&XH-BTC-BYT ngày 08 tháng 02 năm 2002 của liên tịch Ban tổ chức - cán bộ Chính phủ- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ Tài chính - Bộ Y tế về Hướng dẫn về việc chuyển Bảo hiểm y tế Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội
Bộ Tài chính , Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội , Bộ Y tế , Ban tổ chức cán bộ chính phủ  ban hành ngày 8-2-2002
Thông tư, thông tư liên tịch Download
17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP Thông tư Số 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 08 tháng 02 năm 2002 liên tịch Bộ Tài chính - ban tổ chức Cán bộ Chính phủ về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc mở rộng thí điểm khán biên chế và ki
Bộ Tài chính , Ban tổ chức cán bộ chính phủ  ban hành ngày 8-2-2002
Thông tư, thông tư liên tịch Download
05/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTCCBCP Thông tư Số 05/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTCCBCP ngày 06 tháng 02 năm 2002 của liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban tổ chức - cán bộ Chính phủ về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự cơ sở chữa bệnh ở địa phương
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội , Ban tổ chức cán bộ chính phủ  ban hành ngày 6-2-2002
Thông tư, thông tư liên tịch Download
103/2001/TTLT-BTC-BVGCP-BVHTT-BNG Thông tư liên tịch số 103/2001/TTLT-BTC-BVGCP-BVHTT-BNG ngày 24 tháng 12 năm 2001 của Bộ Tài chính- Ban Vật giá Chính phủ - Bộ Văn hoá Thông tin - Bộ Ngoại giao về hướng dẫn thực hiện trợ giá đối với cước vận chuyển ấn phẩm văn hoá, giá vé máy bay của các
Bộ Ngoại giao , Bộ Tài chính , Bộ Văn hóa Thông tin, Ban tổ chức cán bộ chính phủ  ban hành ngày 24-12-2001
Thông tư, thông tư liên tịch Download
09/2001/TTLT-BCN-BVGCP Thông tư Số 09/2001/TTLT-BCN-BVGCP ngày 31 tháng 10 năm 2001 của liên tịch Bộ Công nghiệp - Ban Vật giá chính phủ về Hướng dẫn mua, bán công suất phản kháng
Bộ Công nghiệp , Ban tổ chức cán bộ chính phủ  ban hành ngày 31-10-2001
Thông tư, thông tư liên tịch Download
216/BTCCBCP-TCBC Công văn số 216/BTCCBCP-TCBC ngày 04 tháng 09 năm 2001 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ Về trả lời việc thực hiện Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP
Ban tổ chức cán bộ chính phủ  ban hành ngày 4-9-2001
Công văn Download
193/BTCCBCP-TCBC Công văn số 193/BTCCBCP-TCBC ngày 09 tháng 08 năm 2001 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về hướng dẫn xác định tháng sinh của cán bộ công chức
Ban tổ chức cán bộ chính phủ  ban hành ngày 9-8-2001
Công văn Download
1 2 3 4
Tìm thấy: 63 bản ghi | Tổng số: 4 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com